• Üniversite Adı YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
 • Bölüm Adı FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Öğretim Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 21.Oca.12
 • Son Başvuru Tarihi 04 Subat 2012
 • Ön Değerlendirme Tarihi 07 Subat 2012
 • Giriş Sınav Tarihi 09 Subat 2012
 • Sonuç Açıklama Tarihi 13 Subat 2012
 • Kadro Derecesi

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon alanında lisans sahibi olmak. Egzersiz Fizyolojisi alanında Yüksek Lisans Sahibi olmak. Sportif ve Ortopedik rehabilitasyon alanında en az 5 yıl deneyim sahibi olmak.

YeniYüzyıl Üniversitesi Rektörlüğü'nden

Üniversitemizin Sağlık Bilimleri Fakültesinde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 31/07/2008 tarih ve 26953 Sayılı Resmi Gazete yayımlanan "Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılacak atamalarda uygulanacak merkezi sınav ile giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik"te belirtilen asgari şartlar ve usuller çerçevesinde Sağlık Bilimleri Fakültesine bir (1) öğretim görevlisi alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR:
1. 657 Sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak
2. ALES'ten kendi alanından en az 70 puan almış olmak,
3.Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversiteler arası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 50 puan veya Eşdeğerliliği Yüksek Öğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan aldğına dair belge,

ÖZEL ŞARTLAR:

1-Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon alanında lisans sahibi olmak

2-Egzersiz Fizyolojisi alanında Yüksek Lisans Sahibi olmak.

3-Sportif ve Ortopedik rehabilitasyon alanında en az 5 yıl deneyim sahibi olmak.


Muafiyet:
Doktorasını tamamlamış olanlar ile Meslek Yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacaklar, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 31.07.2008 tarihinde yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında, merkezi sınav; meslek yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularda ise yabancı dil şartı aranmaz.


Müracaatta istenen belgeler:
. Başvurdukları birimin adı, ilan tarihi ve son başvuru tarihleri, yazışma ve elektronik posta adresleri ve telefon numaralarını belirten dilekçe,
. Özgeçmiş,
. Mezuniyet belgesi onaylı sureti (diplomalar)
. ALES sonuç belgesi (ÖSYM sonuç açıklama belge aslı ve örneği) . KPDS / ÜDS veya eşdeğerli yabancı dil sınavı belge aslı ve örneği,
. Resmi not döküm cetveli (transkript)-Eşdeğerlilik belgesi,
. Onaylı diploma fotokopisi,
. Nüfus cüzdanı fotokopisi,
. 2 adet vesikalık fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş olmalı,
. Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecilli veya muaf olduğunu belirten belge,
Başvuru yeri:
Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15(onbeş) gündür. başvuru için gerekli tüm belgelerin bulunduğu dosya bir zarf içerisinde Yeni Yüzyıl Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yolu ile iletilmelidir. Süresi içinde yapılmayan başvurularla eksik belgeli dosyalar dikkate alınmayacaktır. Sınav yeri ve sonuçları ayrıca üniversitemiz WEB sitesi üzerinden ilan edilecektir.
Başvuru adresi:
Yeni Yüzyıl Üniversitesi Topkapı Ofluoğlu Yerleşkesi
Yılanlı Ayazma Caddesi No:26,Cevizlibağ,Topkapı, İstanbul
Tel: 0212 4445001