• Üniversite Adı YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı MESLEK YÜKSEKOKULU
 • Bölüm Adı HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Öğretim Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 20.Oca.12
 • Son Başvuru Tarihi 03 Subat 2012
 • Ön Değerlendirme Tarihi 07 Subat 2012
 • Giriş Sınav Tarihi 08 Subat 2012
 • Sonuç Açıklama Tarihi 10 Subat 2012
 • Kadro Derecesi

Lisansını Halkla İlişkiler,Radyo Tv Sinema alanında tamamlamış olmak, İlgili alanda Yüksek Lisans mezuniyetine sahip olmak

Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörlüğü'nden

Üniversitemizin Meslek Yüksekokulunda istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 31/07/2008 tarih ve 26953 Sayılı Resmi Gazete yayımlanan "Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılacak atamalarda uygulanacak merkezi sınav ile giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelikte” belirtilen asgari şartlar ve usuller çerçevesinde Meslek Yüksekokuluna Öğretim Görevlisi alınacaktır.
GENEL ŞARTLAR:
1. 657 Sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak
2. ALES'ten kendi alanında en az 70 puan almış olmak,

ÖZEL ŞARTLAR:
1. Lisansını Halkla İlişkiler,Radyo Tv Sinema alanında tamamlamış olmak,
2. İlgili alanda Yüksek Lisans mezuniyetine sahip olmak,

Muafiyet:
Doktorasını tamamlamış olanlar ile Meslek Yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacaklar, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 31.07.2008 tarihinde yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında, merkezi sınav; meslek yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularda ise yabancı dil şartı aranmaz.

Müracaatta istenen belgeler:
. Başvurdukları birimin adı, ilan tarihi ve son başvuru tarihleri, yazışma ve elektronik posta adresleri ve telefon numaralarını belirten dilekçe,
. Özgeçmiş, .Mezuniyet belgesi onaylı sureti (diplomalar)
. ALES sonuç belgesi (ÖSYM sonuç açıklama belge aslı ve örneği)

. Resmi not döküm cetveli (transkript)-Eşdeğerlilik belgesi,
. Onaylı diploma fotokopisi, . Nüfus cüzdanı fotokopisi,
. 2 adet vesikalık fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş olmalı,)
. Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecilli veya muaf olduğunu belirten belge,
Başvuru yeri: Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15(on beş) gündür. Başvuru için gerekli tüm belgelerin bulunduğu dosya bir zarf içerisinde Yeni Yüzyıl Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğüne şahsen veya posta yolu ile iletilmelidir. Süresi içinde yapılmayan başvurularla eksik belgeli dosyalar dikkate alınmayacaktır. Sınav yeri ve sonuçları ayrıca üniversitemiz WEB sitesi üzerinden ilan edilecektir. Başvuru adresi: Yeni Yüzyıl Üniversitesi Topkapı Ofluoğlu Yerleşkesi Yılanlı Ayazma Caddesi No:26,Cevizlibağ,Topkapı, İstanbul