• Üniversite Adı BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı Fen Edebiyat Fakültesi
 • Bölüm Adı Psikoloji
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 09.Oca.12
 • Son Başvuru Tarihi 23.Oca.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 24.Oca.12
 • Giriş Sınav Tarihi 25.Oca.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 26.Oca.12
 • Kadro Derecesi

Fen Edebiyat Fakültelerinin Psikoloji bölümlerinden mezun olmak. Sosyal Psikoloji alanında yüksek lisansını tamamlamış ve Ankaradaki üniversitelerden birinde Sosyal Psikoloji alanında doktora programına kayıtlı olmak.

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Fen Edebiyat Fakültesi'nin Psikoloji Bölümü için, 2547 sayılı kanunun 32.maddesi ve 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen Veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ile aynı yönetmeliğin 19.09.2009 tarih ve 27354 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan değişiklik uyarınca Araştırma Görevlisi alınacaktır.

AÇIKLAMA
Psikoloji Bölümü için (1 Adet araştırma görevlisi); Fen Edebiyat Fakültelerinin Psikoloji bölümlerinden mezun olmak. Sosyal Psikoloji alanında yüksek lisansını tamamlamış ve Ankaradaki üniversitelerden birinde Sosyal Psikoloji alanında doktora programına kayıtlı olmak.

ARAŞTIRMA GÖREVLİLİĞİ İÇİN ARANAN ŞARTLAR

- 657 Sayılı Kanunun 48.maddesinde belirtilen şartları taşımak.

- Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada atama yapılacak programın eğitimine hangi ÖSS puanı ile öğrenci alınıyorsa o alanda ALES’den en az 70 puan almış olmak.

- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması zorunludur.

BAŞVURU ŞEKLİ VE EKLENECEK BELGELER

Başvurular şahsen, posta yoluyla veya internet üzerinden yapılabilir. Posta yoluyla başvuracaklar için gecikmeler dikkate alınmayacaktır. İnternet üzerinden başvuracakların www.baskent.edu.tr internet adresindeki başvuru formunu doldurmaları gerekir.

Adaylar başvurularını, başvurdukları bölüm/anabilim dalını belirten dilekçeleri ile ilgili birim yönetimine yapacaklardır.

Dilekçeleri ekine aşağıdaki belgeler eklenmelidir.

1- Özgeçmiş

2- Onaylı nüfus cüzdanı sureti

3- 1 adet fotoğraf

4- ALES belgesi

5- KPDS/ÜDS belgesi veya Yükseköğretim Kurulunca eşdeğerliği kabul edilen bir Yabancı Dil Sınavından almış oldukları puanı belirten belge.

6- Öğrenim belgeleri (Lisans/Yüksek Lisans)

7- Not Döküm Belgeleri (Lisans/Yüksek Lisans)
8- Ankaradaki Üniversitelerden birinde doktora programı öğrenci kayıt belgesi

9- Erkek adayların askerlik durumunu gösteren belge

10- Bilimsel çalışma ve yayınlar.


İletişim Bilgileri

Başkent Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Eskişehir Yolu 20. Km. 06810, Bağlıca ANKARA

Tel: 0312 246 66 29 veya 0312 246 66 31

Fax: 0312 246 66 30İLGİLİLERE DUYURULUR.