• Üniversite Adı BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı Fen Edebiyat Fakültesi
 • Bölüm Adı Psikoloji
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Öğretim Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 09.Oca.12
 • Son Başvuru Tarihi 23.Oca.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 24.Oca.12
 • Giriş Sınav Tarihi 26.Oca.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 27.Oca.12
 • Kadro Derecesi

Fakültelerin Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler lisans programından mezun olmak. Sosyal Psikoloji alanında en az yüksek lisans derecesine sahip ve Sosyal Psikoloji alanında doktora derslerini tamamlamış olmak veya Ankaradaki Üniversitelerden birinde Sosyal Psikoloji alanında bir doktora programına kayıtlı olmak.

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
Fen Edebiyat Fakültesi’nin Psikoloji Bölümü için, 2547 sayılı kanunun 32.maddesi ve 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen Veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”ile aynı yönetmeliğin 19.09.2009 tarih ve 27354 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan değişiklik uyarınca Öğretim Görevlisi alınacaktır.

AÇIKLAMA

Psikoloji Bölümü için (1 adet öğretim görevlisi); Fakültelerin Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler lisans programından mezun olmak. Sosyal Psikoloji alanında en az yüksek lisans derecesine sahip ve Sosyal Psikoloji alanında doktora derslerini tamamlamış olmak veya Ankaradaki Üniversitelerden birinde Sosyal Psikoloji alanında bir doktora programına kayıtlı olmak. "Sosyal Psikoloji" , " Siyaset Psikolojisi" , "Araştırma Yöntemleri" ve "İstatistik" dersllerini yürütebilecek yeterlikte olmak. Uluslararası Biliimsel Atıf Endekslerinde taranan dergilerde başlıca yazar olduğu en az 1 makalesi bulunmak.

ÖĞRETİM GÖREVLİLİĞİ İÇİN ARANAN ŞARTLAR

- 657 Sayılı Kanunun 48.maddesinde belirtilen şartları taşımak.

- Öğretim Görevlilerinin mezuniyet alanında ALES’den en az 70 puan almış olmak. (Doktorasını tamamlamış olanlardan ALES puanı istenmeyecektir)

- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması zorunludur.

BAŞVURU ŞEKLİ VE EKLENECEK BELGELER

Başvurular şahsen, posta yoluyla veya internet üzerinden yapılabilir. Posta yoluyla başvuracaklar için gecikmeler dikkate alınmayacaktır. İnternet üzerinden başvuracakların www.baskent.edu.tr internet adresindeki başvuru formunu doldurmaları gerekir.

Adaylar başvurularını, başvurdukları bölüm/anabilim dalını belirten dilekçeleri ile ilgili birim yönetimine yapacaklardır.

Dilekçeleri ekine aşağıdaki belgeler eklenmelidir.

1- Özgeçmiş

2- Onaylı nüfus cüzdanı sureti

3- 1 adet fotoğraf

4- ALES belgesi

5- KPDS/ÜDS belgesi veya Yükseköğretim Kurulunca eşdeğerliği kabul edilen bir Yabancı Dil Sınavından almış oldukları puanı belirten belge.

6- Öğrenim belgeleri (Lisans/Yüksek Lisans/Doktora)

7- Not Döküm Belgeleri (Lisans/Yüksek Lisans/Doktora)
8- Anakaradaki üniversitelerden birinde doktora programı öğrenci belgesi

9- Erkek adayların askerlik durumunu gösteren belge

10- Bilimsel çalışma ve yayınlar.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Başkent Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Eskişehir Yolu 20. Km. 06810, Bağlıca ANKARA

Tel: 0312 246 66 29 veya 0312 246 66 31

Fax: 0312 246 66 30

İLGİLİLERE DUYURULUR