• Üniversite Adı ATILIM ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı Mühendislik Fakültesi
 • Bölüm Adı Yazılım Mühendisliği
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 23.Oca.12
 • Son Başvuru Tarihi 07 Subat 2012
 • Ön Değerlendirme Tarihi 14 Subat 2012
 • Giriş Sınav Tarihi 20 Subat 2012
 • Sonuç Açıklama Tarihi 27 Subat 2012
 • Kadro Derecesi

Üniversitelerin Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği veya Bilgisayar Bilimleri Bölümleri Lisans programlarından mezun olmak

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun ile ”Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca araştırma görevlisi alınacaktır.

Atılım Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi

Yazılım Mühendisliği Bölümü

Başvuru Koşulları

a) Üniversitelerin Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği veya Bilgisayar Bilimleri Bölümleri Lisans programlarından mezun olmak;

b) ALES’den en az 70 puan almış olmak (Doktora derecesine sahip olanlar merkezi sınavdan muaftırlar);

c) Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak;

d) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 70 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak (Atılım Üniversitesi 22.04.2011 gün ve 03 Sayılı Senato Kararı);


Adaylar, “Genel Not Ortalaması”, “ALES” ve “Yabancı Dil Puanını” da içeren bir özgeçmişlerini şahsen veya e-posta yoluyla ykurt@atilim.edu.tr ‘ye ileterek başvurularını yapabilirler.

Tel: 0 312 586 83 98