• Üniversite Adı İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı
 • Bölüm Adı YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 20.Oca.12
 • Son Başvuru Tarihi 03 Subat 2012
 • Ön Değerlendirme Tarihi 07 Subat 2012
 • Giriş Sınav Tarihi 09 Subat 2012
 • Sonuç Açıklama Tarihi 13 Subat 2012
 • Kadro Derecesi

Bilgisayar Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği veya Fen Fakültelerinin Matematik Bölümlerinden (Bilgisayar Bilimleri opsiyonlu) lisans mezunu olmak, Bilgisayar Bilimleri ile ilişkili herhangi bir alanda lisansüstü çalışma yapıyor olmak.

Üniversitemiz birimlerine 2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca araştırma görevlisi alınacaktır.

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ İÇİN ARANAN ŞARTLAR:

- Bilgisayar Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği veya Fen Fakültelerinin Matematik Bölümlerinden (Bilgisayar Bilimleri opsiyonlu) lisans mezunu olmak, Bilgisayar Bilimleri ile ilişkili herhangi bir alanda lisansüstü çalışma yapıyor olmak.
-657 Sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.

-35 yaşından gün almamış olmak,

-Başvurulan alan türünde ALES’ten en az 70 puan almış olmak,

-KPDS-ÜDS/80 veya Yükseköğretim Kurulunca eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavlarından yeterli puanı almak

-Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması zorunludur.

BAŞVURU ŞEKLİ VE EKLENECEK BELGELER

Başvurular şahsen veya e-posta (dide.erguven@ieu.edu.tr) üzerinden yapılabilir. Adaylar başvurularını, başvurdukları bölüm/anabilim dalı/programı belirten dilekçeleri ile, ilgili Fakülte Dekanlıklarına yapacaklardır. Dilekçeleri ekine aşağıdaki belgeler eklenmelidir.E-posta ile gönderilen belgelerin orjinallerinin "Giriş Sınav Tarihi"nde şahsen iletilmesi zorunludur.


1-Özgeçmiş

2-Onaylı Nüfus cüzdanı sureti

3-Bir adet fotoğraf

4-ALES Belgesi

5-Yabancı Dil Sınavından almış oldukları puanı belirten belge

6-Öğrenim belgeleri

7-Erkek adayların askerlik durumunu gösteren belge

8-Lisans Transkript belgesiBaşvuru Adresi :İzmir Ekonomi Üniversitesi

Mühendislik ve Bilgisayar Bilimleri Fakültesi Sakarya Cad. No:156 Balçova/İZMİRTel :0 232 4888122