• Üniversite Adı İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Öğretim Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 19.Oca.12
 • Son Başvuru Tarihi 02 Subat 2012
 • Ön Değerlendirme Tarihi 03 Subat 2012
 • Giriş Sınav Tarihi 06 Subat 2012
 • Sonuç Açıklama Tarihi 07 Subat 2012
 • Kadro Derecesi

Felsefe alanında lisans ve yüksek lisans diplomasına sahip olup bu alanda doktora yapıyor olmak,ayrıca Fransızca dil bilgisine sahip olmak

Üniversitemiz İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Felsefe Bölümü için, 2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca Öğretim Görevlisi alınacaktır.ÖĞRETİM GÖREVLİSİ İÇİN ARANAN ŞARTLAR

-657 Sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.

-Başvurulan alan türünde ALES’ten en az 70 puan almış olmak,(Doktorasını tamamlamış olanlar yükseköğrenim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış olanlarda ALES şartı aranmaz)

- KPDS/ÜDS Yabancı dil sınavından 100 üzerinden en az 80 puan veya eşdeğerliği Yükseköğrenim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan ve üzeri bir puan almış olmak

-Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması zorunludur.BAŞVURU ŞEKLİ VE EKLENECEK BELGELER

Başvurular şahsen veya e-posta yoluyla Üniversitemiz İnsan Kaynaklarına son başvuru tarihine kadar yapılmalıdır. Başvuru tarihi sonuna kadar başvurusu ulaşmayan adayaların ve eksik belgesi olan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.1-Başvurulan kadroyu ve iletişim bilgilerini belirten Başvuru Dilekçesi

2- Özgeçmiş

3-Onaylı Nüfus cüzdanı sureti

4-Bir adet fotoğraf(Son altı ay içinde çekilmiş)

4-ALES Belgesi

5-KPDS/ÜDS belgesi veya eşdeğerliği Yükseköğrenim Kurulunca kabul edilen İngilizce sınavından almış oldukları puanı belirten belge(Aslı, onaylı forokopisi ve ya internet çıktısı) veya tamamen İngilizce eğitim - öğretim yapan yükseköğrenim kurumundan alınmış bir lisans veya doktora diplaması

6-Öğrenim belgeleri

7-Erkek adayların askerlik durumunu gösteren belgeBaşvuru için iletişim bilgilerine www.sehir.edu.tr adresinden ulaşılabilir.