• Üniversite Adı YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı Sağlık Bilimleri Fakültesi
 • Bölüm Adı Sağlık Yönetimi
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Öğretim Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 17.Oca.12
 • Son Başvuru Tarihi 31.Oca.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 03 Subat 2012
 • Giriş Sınav Tarihi 06 Subat 2012
 • Sonuç Açıklama Tarihi 08 Subat 2012
 • Kadro Derecesi

Muhasebe alanında akademik deneyim sahibi olmak. İngilizce program yöneticiliği tecrübesine sahip olmak. Alanında en az Yüksek Lisans veya 10 yıl tecrübe sahibi olmak

T.C.YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü'nde görevlendirilmek üzere 31.07.2008 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" Hükümleri uyarınca aşağıda belirtilen Bölümde görevlendirilmek üzere Öğretim Görevlisi alınacaktır.BAŞVURU ŞARTLARI:GENEL ŞARTLAR

- 657 Sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.

- Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gereklidir

ÖZEL ŞARTLAR:

1-Muhasebe alanında akademik deneyim sahibi olmak
2-İngilizce program yöneticiliği tecrübesine sahip olmak
3-Alanında en az Yüksek Lisans veya 10 yıl tecrübe sahibi olmak.
4- ALES’ten en az 70 puan almak (Başka bir yüksek öğrenim kurumunda tam zamanlı olarak çalışmakta olanlar veya çalışıp da ayrılmış olanlar da bu durumu belgelemeleri halinde bu koşul aranmayacaktır.)

MUAFİYET:

Doktorasını tamamlamış olanlar ile Meslek Yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacaklar, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 31.07.2008 tarihinde yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında, merkezi sınav; meslek yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularda ise yabancı dil şartı aranmaz.


BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER :1- Başvuru dilekçesi,

2- Nüfus cüzdanı fotokopisi,

3- 1 adet fotoğraf,

4- Özgeçmiş,

5- Lisans mezuniyet belgesinin noter onaylı sureti, (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.)

6- Lisans not ortalamasını gösterir transkript,

7- ALES ve Yabancı Dil belgelerinin aslı veya noter onaylı fotokopileri,

8- Erkek adaylar için Askerlik Terhis, Tehir veya Tecil Belgesi ,BAŞVURU ŞEKLİ:-Başvuru süresi bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gündür.Süresi içinde yapılmayan başvurulardan, eksik belgeli başvurulardan Üniversitemiz sorumlu değildir.-Müracaatlar şahsen/posta yoluyla yapılacaktır.-Ön değerlendirme sonuçları ve kesin sonuçlar Üniversitemiz web adresinde yayınlanacak olup bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.