• Üniversite Adı İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
 • Bölüm Adı Uluslararası Ticaret ve Finans
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Öğretim Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 16.Oca.12
 • Son Başvuru Tarihi 31.Oca.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 03 Subat 2012
 • Giriş Sınav Tarihi 08 Subat 2012
 • Sonuç Açıklama Tarihi 13 Subat 2012
 • Kadro Derecesi

Uluslararası Ticaret, Finans alanında en az yüksek lisans mezunu olmak.

GENEL ŞARTLAR

Üniversitemize bağlı birimlere, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile bu Yönetmelikte değişiklik yapan 19.09.2009 tarih ve 27354 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yönetmelik” hükümleri uyarınca yukarıda unvanı ve nitelikleri belirtilen kadroya Öğretim Elemanı alınacaktır.Aranan Nitelikler:

1. ALES'den alanında en az 70 puan almak.

2. Uluslararası Ticaret, Finans alanında en az yüksek lisans mezunu olmak.

3. KPDS, ÜDS, vb İngilizce dil sınavından en az 80 puan ve eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.İstenen Belgeler:

1.ALES sonuç belgesi.

2.KPDS/ÜDS sonuç belgesi

3.Diploma fotokopileri (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.)

4.Başvuru dilekçesi (Başvurdukları birim adı, ilan tarihi, yazışma adresi ve telefon numaralarını içeren başvuru dilekçesi)

5.ÖzgeçmişBaşvuru İçin:

İstanbul Arel Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Türkoba Mh. No:26/K

Tepekent-Büyükçekmece / İSTANBUL

adresine posta veya kargo yolu ile gönderilecektir.Ayrıca, istenen belgeler bilgisayar ortamında mevcutsa personel@arel.edu.tr e-mail adresine de gönderilecektir.Başvuru süresi ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür.