• Üniversite Adı İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 13.Oca.12
 • Son Başvuru Tarihi 27.Oca.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 31.Oca.12
 • Giriş Sınav Tarihi 02 Subat 2012
 • Sonuç Açıklama Tarihi 07 Subat 2012
 • Kadro Derecesi

Beslenme ve Diyetetik Lisans Programı için; Beslenme ve Diyetetik Lisans mezunu olmak ve/veya Beslenme ve Diyetetik alanında Yüksek Lisans yapmış veya yapıyor olmak.

T.C. İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN,
Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri ile 31 Temmuz 2008 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" uyarınca aşağıda unvanı ve nitelikleri belirtilen kadroya Araştırma Görevlisi alınacaktır.

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ İÇİN ARANAN KRİTERLER:
Beslenme ve Diyetetik Lisans mezunu olmak ve/veya Beslenme ve Diyetetik alanında Yüksek Lisans yapmış veya yapıyor olmak.

Başvurular İnsan Kaynakları Birimi'ne şahsen veya kargo yoluyla yapılabilir. E-posta ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

İstanbul Bilgi Üniversitesi
İnsan Kaynakları Birimi
Kuştepe Kampüsü
İnönü Cad. No:6
Şişli-İSTANBUL
Tel: 0 212 311 50 00
Fax:0 212 216 84 41
e-posta: ikgelisim@bilgi.edu.tr

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ İÇİN ARANAN ŞARTLAR:
Başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak,
İlgili alan türünde ALES'ten en az 70 puan almış olmak,
Yabancı Dil Sınav Belgesi'ne sahip olmak: KPDS/ÜDS (İngilizce) 70 veya TOEFL (IB-65/CB-155-157,PB-470-471) veya IELTS 5,5 - 6 veya tamamen İngilizce eğtim-öğretim yapan bir Yükseköğretim Kurumu'ndan alınmış lisans veya doktora diplomasına sahip olmak.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:
Başvurular bir dilekçe ile birlikte şahsen veya kargo yoluyla yapılabilir. Örnek dilekçe formu İnsan Kaynakları Birimi'nden temin edilebilir. Başvuru dilekçelerine aşağıdaki belgelerin eklenmesi zorunludur.
Özgeçmiş
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
ALES Belgesi
Yabancı Dil Sınav Belgesi
Öğrenim Belgeleri (alınan tüm diplomalar, transkriptler ve öğrenci belgesi)
Yabancı ülkelerden alınmış diplomaların denkliğinin onaylanmış olması zorunludur.

Başvuru süresi içinde yapılmayan ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup, kargo ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar İnsan Kaynakları Birimi'ne ulaşmış olması gerekmektedir. Kargodaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.