• Üniversite Adı KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Öğretim Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 14.12.2010
 • Son Başvuru Tarihi 28.12.2010
 • Ön Değerlendirme Tarihi 30.12.2010
 • Giriş Sınav Tarihi 04.01.2011
 • Sonuç Açıklama Tarihi 07.01.2011
 • Kadro Derecesi

Doktora ve Yüksek Lisans derecelerini İşletme alanında tamamlamış olmak.
3. En az 3 yıl yüksek öğrenim kurumlarında çalışmış olmak

Kadir Has Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünde görevlendirmek üzere 1 Öğretim Görevlisi alınacaktır

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 31.07. 2008 tarihli Resmi gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen Veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik uyarınca Kadir Has Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünde görevlendirilmek üzere 1 Öğretim Görevlisi alınacaktır.

Aranan Koşullar
1. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 31.07. 2008 tarihli Resmi gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen Veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik” te yer alan genel ve özel koşulları taşıyor olmak,
2. Doktora ve Yüksek Lisans derecelerini İşletme alanında tamamlamış olmak.
3. En az 3 yıl yüksek öğrenim kurumlarında çalışmış olmak

Başvuruda İstenen Belgeler

1. Başvuru Dilekçesi,
2. Özgeçmiş,
3. 2 adet fotoğraf
4. Öğrenim Belgeleri (Diplomalar, transkript, Yabancı Yükseköğretim Kurumu mezunlarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belge)
5. KPDS (ÜDS) den en az 80 puan almak veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak
6. Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge.

Başvuru Yeri
Kadir Has Üniversitesi Kadir Has Kampusü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Cibali /İSTANBUL adresine şahsen ya da posta yolu ile başvuruda bulunulacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik başvurular dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığına ulaşmış olması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.