• Üniversite Adı YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ
 • Bölüm Adı GIDA MÜHENDİSLİĞİ
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Uzman
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 11.Oca.12
 • Son Başvuru Tarihi 25.Oca.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 26.Oca.12
 • Giriş Sınav Tarihi 01 Subat 2012
 • Sonuç Açıklama Tarihi 06 Subat 2012
 • Kadro Derecesi

Üniversitelerin 4 yıllık Gıda Mühendisliği, Kimya Mühendisliği veya Kimya Bölümlerinden mezun, Gıda sektörüne yönelik yurtiçi ve yurtdışı gelişmeleri takip edebilecek birikime sahip, Ar-Ge çalışmalarına ve laboratuar uygulamalarına hakim, kalite, analiz ve test metodları konusuna yatkın olmak(spektofotometrik teknikler, HPLC, GC, UV-Vis Spektrofotometre, FTIR vb. enstrümental cihazların kullanımı konusunda bilgi sahibi olmak ve sonuçları yorumlayabilmek).

T.C.YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

Üniversitemiz Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinde görevlendirilmek üzere 31.07.2008 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" Hükümleri uyarınca aşağıda belirtilen Bölümde görevlendirilmek üzere Uzman alınacaktır.


BAŞVURU ŞARTLARI:

GENEL ŞARTLAR:


Bu yönetmelik kapsamındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda genel olarak;

(1) Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada ALES’den en az 70 puan almış olmak şartı aranır.

(2) Yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlarda bu Yönetmeliğe tabi öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılacak atamalarda aranacak Dil Puanında Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim - Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır. Yönetmelik madde: 7 ( Değişik :RG- 28/06/2009 -27272)


ÖZEL ŞARTLAR:


Uzman kadrosuna başvuru için aranacak özel şartlar şunlardır:

Laboratuar Uzmanı / Araştırma-Geliştirme

ARANAN NİTELİKLER:

Üniversitelerin 4 yıllık Gıda Mühendisliği, Kimya Mühendisliği veya Kimya Bölümlerinden mezun
Gıda sektörüne yönelik yurtiçi ve yurtdışı gelişmeleri takip edebilecek birikime sahip,
Ar-Ge çalışmalarına ve laboratuar uygulamalarına hakim, kalite, analiz ve test metodları konusuna yatkın (spektofotometrik teknikler, HPLC, GC, UV-Vis Spektrofotometre, FTIR vb. enstrümental cihazların kullanımı konusunda bilgi sahibi olmak ve sonuçları yorumlayabilmek)

BAŞVURU İŞLEMLERİ :


1- Başvuru dilekçesi,

2- Nüfus cüzdanı fotokopisi,

3- 1 adet fotoğraf,

4- Özgeçmiş,

5- Lisans mezuniyet belgesinin noter onaylı sureti, (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.)

6- Lisans not ortalamasını gösterir transkript,

7- ALES ve Yabancı Dil belgelerinin aslı veya noter onaylı fotokopileri,

8- Erkek adaylar için Askerlik Terhis, Tehir veya Tecil Belgesi ,


BAŞVURU ŞEKLİ:- Başvuru süresi bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gündür.Süresi içinde yapılmayan başvurulardan, eksik belgeli başvurulardan Üniversitemiz sorumlu değildir.-Müracaatlar şahsen/posta yoluyla veya mozilgen@yeditepe.edu.tr e-mail adresine yapılacaktır.-Sonuçlar Üniversitemizin www.yeditepe.edu.tr internet adresinde ilan edilecektir.MUAFİYET :
Doktorasını tamamlamış olanlar, 31.07.2008 tarihinine kadar Yükseköğretim Kurumlarında bu kadro ünvanlarında çalışmakta olanlar ile Yükseköğretim Kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları Yükseköğretim Kurumlarında veya başka Yükseköğretim Kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında, merkezi sınavdan (ALES) muaftır.