• Üniversite Adı DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı Mühendislik Fakültesi
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 11.Oca.12
 • Son Başvuru Tarihi 27.Oca.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 03 Subat 2012
 • Giriş Sınav Tarihi 07 Subat 2012
 • Sonuç Açıklama Tarihi 10 Subat 2012
 • Kadro Derecesi

Makine mühendisliğinde lisans derecesine sahip olmak. Mekanik ve Deneysel Mühendislik alanındaki lisans derecesinde problem oturumlarını yürütebilmek ve ilgili laboratuar çalışmalarında yardımcı olabilmek. Yeterli derecede Bilgisayar bilgisine sahip olmak

2547 Sayılı öğretim Kanunun 31 ve 33 .Maddesinde belirtilen koşullar ile 31.07.2008 Tarihli Resmi Gazetede yayınlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" Hükümleri uyarınca, ÖĞRETİM GÖREVLİSİ VE ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ alınacaktır.

Özel Koşullar:
Makine Mühendisliği:

Makine mühendisliğinde lisans derecesine sahip olmak; Mekanik ve Deneysel Mühendislik alanındaki lisans derecesinde problem oturumlarını yürütebilmek ve ilgili laboratuar çalışmalarında yardımcı olabilmek; Yeterli derecede Bilgisayar bilgisine sahip olmak.

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİİÇİN ARANAN KOŞULLAR:

1- ALES Sınavından en az 70 almış olmak. (İlgili alandaki puan türünden)

2- KPDS/ÜDS den en az 50 almış olmak veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

3- Adayların 35 yaşını doldurmamış olması şarttır.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER :

1--Başvuru Dilekçesi, (Dilekçede hangi kadroya başvurulduğu açıkça belirtilmelidir.)

2-Türkçe özgeçmiş,

3-Öğrenim Belgeleri (Lisans-Yüksek Lisans Doktora diploma ve not belgeleri fotokopileri)

4-ALES belgesinin fotokopisi

5-KPDS/ÜDS belgesinin fotokopisi

6-Nüfus cüzdan fotokopisi

7- 2 adet vesikalık fotoğraf

İLANIMIZIN;

Başvuru Tarihi : 11.01.2012

Son başvuru Tarihi : 27.01.2012

Ön Değerlendirme Tarihi : 03.02.2012

Giriş Sınavı tarihi : 07.02.2012

Sonuç Açıklama Tarihi : 10.02.2012- Yurt dışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

- Belirtilen şartları taşıyanlar başvurularını bölüm ile İlgili birimlere şahsen veya posta yoluyla başvurabilirler.BAŞVURU ADRESİ: Doğuş Üniversitesi, İlgili Fakülte Dekanlığı /MYO Müdürlüğü ; Acıbadem , Zeamet Sok. No:21/34722-Kadıköy/İstanbul