• Üniversite Adı DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı Meslek Yüksek Okulu
 • Bölüm Adı Teknik Programlar Bölümü
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Öğretim Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 11.Oca.12
 • Son Başvuru Tarihi 27.Oca.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 03 Subat 2012
 • Giriş Sınav Tarihi 07 Subat 2012
 • Sonuç Açıklama Tarihi 10 Subat 2012
 • Kadro Derecesi

İlgili fakültelerin Grafik Tasarımı bölümlerinden mezun olmak

2547 Sayılı öğretim Kanunun 31 ve 33 .Maddesinde belirtilen koşullar ile 31.07.2008 Tarihli Resmi Gazetede yayınlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" Hükümleri uyarınca, ÖĞRETİM GÖREVLİSİ VE ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ alınacaktır.

ÖZEL KOŞULLAR
Teknik Programlar Bölümü/Grafik Tasarım Programı

1-İlgili fakültelerin Grafik Tasarımı bölümlerinden mezun olmak .
2-En az 2 yıl mesleki deneyime sahip olmak veya Üniversitelerde çalışmış olmak.

3-Adobe Master Collection CS3, CS4 ve CS5 Programlarına ileri derecede hakim olmak.(Özellikle Flash, Illustrator, Photoshop, ve Indesign)

4- KPDS/ÜDS den en az 55 puan almış olmak

5-Erkek adayların askerlik görevini yapmış olması.


ÖĞRETİM GÖREVLİSİ İÇİN ARANAN KOŞULLAR:

1- ALES sınavından en az 70 puan almış olmak(Lisans öğreniminden mezun olduğu alandaki puan türünden) (Başka bir yükseköğretim kurumunda kadrolu veya sözleşmeli olarak çalışmakta olanlar veya daha önce çalışıp da ayrılmış olanlar hariç)

2-KPDS/ÜDS. sınavından en az 50(Yabancı dil ile eğitim yapılan bölümler için 80 ) puan almış olmak veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

3-Halen bir Yükseköğretim Kurumunda kadrolu veya sözleşmeli olarak çalışmakta olanlar veya daha önce en az iki yıl çalışmış ve ayrılmış olanlar hizmet belgesi ile belgelemeleri gerekmektedir.

4- Yabancı Dille eğitim yapılan Bölümlerde görev alacak öğretim elamanlarının “Yüksek Öğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretim ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik ’in değişik 7. Maddesinin (a-b-c) fıkralarında belirtilen şartlara göre yabancı dil puanı yüz tam puan üzerinden asgari 80 puan almış olmaları gerekir.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER :

1-Başvuru Dilekçesi, (Dilekçede hangi kadroya başvurulduğu açıkça belirtilmelidir.)

2-Türkçe özgeçmiş,

3-Öğrenim Belgeleri (Lisans-Yüksek Lisans Doktora diploma ve not belgeleri fotokopileri)

4-ALES belgesinin fotokopisi

5-KPDS/ÜDS belgesinin fotokopisi

6-Nüfus cüzdan fotokopisi

7- 2 adet vesikalık fotoğraf

İLANIMIZIN;

Başvuru Tarihi : 11.01.2012

Son başvuru Tarihi : 27.01.2012

Ön Değerlendirme Tarihi : 03.02.2012

Giriş Sınavı tarihi : 07.02.2012

Sonuç Açıklama Tarihi : 10.02.2012- Yurt dışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

- Belirtilen şartları taşıyanlar başvurularını bölüm ile İlgili birimlere şahsen veya posta yoluyla başvurabilirler.BAŞVURU ADRESİ: Doğuş Üniversitesi, İlgili Fakülte Dekanlığı /MYO Müdürlüğü ; Acıbadem , Zeamet Sok. No:21/34722-Kadıköy/İstanbul