• Üniversite Adı BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı Fen Edebiyat Fakültesi
 • Bölüm Adı Modern Diller
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Öğretim Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 11.Oca.12
 • Son Başvuru Tarihi 25.Oca.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 27.Oca.12
 • Giriş Sınav Tarihi 31.Oca.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 02 Subat 2012
 • Kadro Derecesi

İngilizce Öğretimi üzerine en az on yıl iş tecrubesi bulunmak.

T.C.BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemize bağlı birimlere, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile bu Yönetmelikte değişiklik yapan 19.09.2009 tarih ve 27354 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yönetmelik” hükümleri uyarınca yukarıda unvanı ve nitelikleri belirtilen kadroya Öğretim Elemanı alınacaktır.

Aranan Nitelikler:

1. ALES sonuç belgesi

2. KPDS, ÜDS v.b İngilizce dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.
3. İngilizce Öğretimi üzerine en az on yıl iş tecrubesi bulunmak.

4.İstenen Belgeler:
1. ALES sonuç belgesi.
2. KPDS/ÜDS sonuç belgesi
3. Transkript
4. Diploma fotokopileri (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.)
5. Başvuru dilekçesi (Başvurdukları birim adı, ilan tarihi ve son başvuru tarihi, yazışma adresi ve telefon numaralarını içeren başvuru dilekçesi)
6. Özgeçmiş

Başvuru İçin:
Başvuruların şahsen veya posta yoluyla Bahçeşehir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı'na yapılması gerekmektedir.