• Üniversite Adı IŞIK ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı
 • Bölüm Adı İşletme
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 09.Oca.12
 • Son Başvuru Tarihi 24.Oca.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 27.Oca.12
 • Giriş Sınav Tarihi 30.Oca.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 01 Subat 2012
 • Kadro Derecesi

İşletme, İktisat veya ilgili alanlarda yüksek lisans veya Doktora programında kayıtlı olmak

İşletme Bölümü’ne, İşletme, İktisat veya ilgili alanlarda Yüksek Lisans veya Doktora Programına kayıtlı olmak, 2547 sayılı Kanun ile "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" uyarınca Araştırma Görevlisi alınacaktır.

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSUNA ASGARİ BAŞVURU ŞARTLARI

* ALES’ten en az 70 puan almış olmak,


* KPDS veya ÜDS’den 50 puan almış olmak veya eş değerlililiği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,


* İşletme, İktisat veya ilgili alanlarda yüksek lisans veya Doktora programında kayıtlı olmak,

* Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak.


BAŞVURU ŞEKLİ VE EKLENECEK BELGELERAraştırma Görevlisi kadrolarına başvurularda adayların başvuru genel ve özel şartlarına göre aşağıdaki belgeleri dilekçelerine eklemeleri gerekmektedir.-Özgeçmiş, (Fotoğraflı)

-Nüfus Cüzdan Fotokopisi,

-2 ad Fotoğraf,

-Lisans Diploma Fotokopisi veya Geçici Mezuniyet Belgesi,

-Resmi Not Döküm Belgesi (TranYasakKelime),

-2 ad Referans Mektubu,

-Merkezi Sınavı Belgesi (ALES),

-Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS) puanını gösterir belge veya eş değerliği kabul edilen bir sınavdan almış oldukları puanı gösteren belge,

-Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecilli veya muaf olduğunu belirten belge,ile birlikte var ise, ilgili dalda bilimsel çalışmalarını kapsayan dosyayı vereceklerdir.Başvuruların şahsen veya posta yolu ile Işık Üniversitesi İİBF Meşrutiyet Köyü Üniversite Sokak, Dış Kapı No:2 Şile/İstanbul 34980 adresine yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılmayan ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar İİBF Dekanlığı’na ulaşmış olması gerekmektedir. Postalardaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.