http://www.mevlana.edu.tr/dokuman/20111229151533.pdf


T.C. MEVLANA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN

Üniversitemiz Dil Hazırlık Okuluna 31.07.2008 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" Hükümleri uyarınca aşağıda belirtilen Bölümde görevlendirilmek üzere "İngilizce Okutmanı" alınacaktır.
BÖLÜM : DİL HAZIRLIK OKULU
BRANŞ : İNGİLİZCE
KADRO TİPİ : OKUTMAN
KADRO SAYISI : 1
DUYURU BAŞLANGIÇ TARİHİ : 28.12.2011
SON BAŞVURU TARİHİ : 11.01.2012
ÖN DEĞERLENDİRME TARİHİ : 12.01.2012
GİRİŞ SINAV TARİHİ ve SAATİ : 13.01.2012 - SAAT: 10:30
SINAV YERİ : DİL HAZIRLIK OKULU
SINAV SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ : 16.01.2012

BAŞVURU ŞARTLARI: -
ALES'den en az 70 puan almış olmak, - Merkezi Yabancı Dil sınavlarından (KPDS, ÜDS veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan 80 ve üstü puan almış olmak, - İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngilizce Mütercim - Tercümanlık, İngilizce Öğretmenliği ve Amerikan Dili ve Edebiyatı Bölümleri'nden mezun, - Konusunda en az 2 yıl deneyimli, (mezuniyet sonrası) - Yetişkin İngilizce Öğretim tecrübesi tercih sebebi - İngilizce Okutmanı alınacaktır.

BAŞVURU İŞLEMLERİ :
1 - Başvuru dilekçesi,
2- Nüfus cüzdanı fotokopisi,
3- 1 adet fotoğraf,
4- Özgeçmiş,
5- Lisans mezuniyet belgesinin noter onaylı sureti, (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.)
6- Lisans not ortalamasını gösterir transkript,
7- ALES ve Yabancı Dil belgelerinin aslı veya noter onaylı fotokopileri,
8- Erkek adaylar için Askerlik Terhis, Tehir veya Tecil Belgesi

BAŞVURU ŞEKLİ: -
Başvuru süresi bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gündür. Süresi içinde yapılmayan başvurulardan, eksik belgeli başvurulardan Üniversitemiz sorumlu değildir. -Müracaatlar şahsen/posta yoluyla veya isel@mevlana.edu.tr e-mail adresine yapılacaktır. -Sonuçlar Üniversitemizin www.mevlana.edu.tr internet adresinde ilan edilecektir.

MUAFİYET :
Doktorasını tamamlamış olanlar, 31.07.2008 tarihine kadar Yükseköğretim Kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile Yükseköğretim Kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları Yükseköğretim Kurumlarında veya başka Yükseköğretim Kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında, merkezi sınavdan (ALES) muaftır.