• Üniversite Adı SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı REKTÖRLÜK
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Okutman
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 15.12.2010
 • Son Başvuru Tarihi 29.12.2010
 • Ön Değerlendirme Tarihi 10.01.2011
 • Giriş Sınav Tarihi 17.01.2011
 • Sonuç Açıklama Tarihi 24.01.2011
 • Kadro Derecesi 6

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde Yüksek Lisans yapmış olmak.

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ilgili maddelerine göre Üniversitemiz’e Öğretim Elemanı alınacaktır.


BAŞVURULARDA GENEL ŞARTLAR1- 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,2- Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada ALES’den en az 70 puan almış olmak,3- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,4- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.5- Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, 4’lük ve 5’lik not sisteminin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.BAŞVURU ŞEKLİ ve EKLENECEK BELGELEROkutman kadrosu için adayların Başvuru Formuna özgeçmişlerini, 2 fotoğrafını, Nüfus Cüzdanı fotokopisi, eserlerini, hizmet ve Öğrenim Belgeleri, Lisans Mezuniyet Transkripti ile ALES ten alanındaki puan türünden en az 70 puan ile en az Yüksek Lisans mezunu olmak ve KPDS veya ÜDS den en az 50 puan aldığını belgeleyen bir evrakla veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan aldığını gösteren belgeyle birlikte Personel Dairesi Başkanlığına şahsen veya posta ile başvurmaları gerekmektedir. Posta ile yapılacak başvurularda gecikmeler dikkate alınmayacaktır.MUAFİYETLERDoktorasını tamamlamış olanlar, Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında, merkezi sınav şartı aranmaz.Son başvuru tarihi ilanın Duyuru Başlama Tarihini müteakip 15 (onbeş) gündür.e-posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.Başvuru Formu Üniversitemiz web adresinden (www.sakarya.edu.tr) temin edilebilir.İLETİŞİM BİLGİLERİ:Adres: Sakarya Üniversitesi Esentepe Kampüsü
Personel Dairesi Başkanlığı 54187 Adapazarı / SAKARYATel : 0 264 295 52 18