• Üniversite Adı ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı BAFRA M.Y.O.
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Uzman
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 14.12.2010
 • Son Başvuru Tarihi 30.12.2010
 • Ön Değerlendirme Tarihi 05.01.2011
 • Giriş Sınav Tarihi 10.01.2011
 • Sonuç Açıklama Tarihi 14.01.2011
 • Kadro Derecesi 3

Ornitoloji alanında yüksek lisans yapmış olmak

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemize bağlı birimlere, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile bu Yönetmelikte değişiklik yapan 19.09.2009 tarih ve 27354 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yönetmelik” hükümleri” uyarınca Öğretim Elemanı alınacaktır.

Genel şartlar (Tüm Unvanlar için)a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,b) lisans öğreniminde mezun olunan alanda ALES’den en az 70 puan almış olmak gerekir.c) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

d)Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylanmış olması.Uzman kadrosuna başvuru için aranacak özel şartlar :a) En az lisans mezunu olmak,b) Belgelendirmek kaydıyla alanlarında en az 2 (iki) yıl tecrübeli olmak.MuafiyetDoktorasını tamamlamış olanlar, 29/06/2009 tarihli ve 2009/15153 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği hükümlerine göre uzmanlık eğitimini tamamlayanlar, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacaklar, bu yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte Yükseköğretim Kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında, merkezi sınav (ALES); Öğretim Üyesi Yetiştirme Projesi kapsamında, Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı ile belirlenen araştırma görevlisi kontenjanlarına yapılacak başvurular ile meslek yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularda ise yabancı dil şartı aranmaz.Müracaatta İstenen Belgeler (Tüm Unvanlar İçin);İlan edilen kadrolara başvurmak isteyen adaylar;- Dilekçe- Özgeçmiş,- Lisans Mezuniyet Belgesi sureti- Lisans Transkript Belgesinin (mezun olduğu okuldan) onaylı sureti.- ALES Belgesi (asıl veya sureti)- Yabancı Dil Belgesi,- 1 adet Vesikalık Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş),- İlan edilen kadroya bağlı olarak yüksek lisans veya doktora belgesi örneği.- Varsa yayınlanmış ya da yayınlanacak olan bilimsel çalışmaları,- Tecrübe Belgesi (Yüksek Lisans olanlarda aranmaz)- Nüfus cüzdan suretiBaşvuru Yeri ve Süresi:Son başvuru tarihi 30.12.2010 Perşembe günü mesai bitimidir.Adayların ilgili birimlere Şahsen veya Posta ile müracaat etmeleri gerekmektedir. (Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli dosyaları ile yapılan müracaatlar ve postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.) Sonuçlar Üniversitemiz Web adresinde yayınlanacak olup bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.NOT: Giriş sınavının yeri ve saati ilgili birimlerden öğrenilecektir.