• Üniversite Adı ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı REKTÖRLÜK
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Okutman
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 30.Ara.11
 • Son Başvuru Tarihi 30.Oca.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 03 Subat 2012
 • Giriş Sınav Tarihi 07 Subat 2012
 • Sonuç Açıklama Tarihi 09 Subat 2012
 • Kadro Derecesi 6

İlahiyat Fakültesi veya Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunu olmak.

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca Araştırma Görevlisi, Öğretim Görevlisi, Uzman ve Okutman alınacaktır.GENEL ŞARTLAR

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2- a) ALES’ten (alanındaki puan türünden) en az 70 (yetmiş) puan almak. (Bu sınavın sonuçları yapıldığı tarihten itibaren 3 yıl süreyle geçerlidir.)

b) Araştırma Görevlileri için atama yapılacak programın lisans/önlisans eğitimine hangi alanda öğrenci alıyorsa o alanda ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı)’den en az 70 (yetmiş) puan almış olmak.

Ayrıca alan türü değişen programlardan mezun olanların alan türü değişen programlara başvurularında ise, lisans eğitimine başladıkları puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmaları gerekmektedir.

3- Fakülte ve Rektörlük birimlerine alınacak Öğretim Görevlileri, Araştırma Görevlileri, Uzman ve Okutman kadroları için Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 50 (elli), Yabancı Dil Okutmanı için 80 (seksen) puan veya eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak şartı aranır.ÖZEL ŞARTLARA-Araştırma Görevlisi

a) Son başvuru tarihi itibari ile 35 yaşından gün almamış olmak

b) Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, 4’lük not sisteminin 100’lük not

sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.

C-Okutman

a)Yabancı dil okutmanı başvurularında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS)’den en az 80 (seksen) puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmak.

b)Yabancı dil okutmanları hariç olmak üzere lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlerde (rektörlüğe bağlı bölümler dâhil) atanacak okutman adaylarında en az yüksek lisans mezunu olmak.

D-Uzman

a) En az lisans mezunu olmak

b) Belgelendirmek kaydıyla alanlarında en az 2 (iki) yıl tecrübeli olmak

c) KPDS, ÜDS veya eşdeğer bir sınavdan yabancı dilden (İngilizce) en az 75 puan almış olmak.E-MUAFİYET

1 - a) Doktorasını tamamlamış olanlar,

b) Bu Yönetmelik yürürlülüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar,

c)Yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmış oldukları yükseköğretim kurumlarına veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvuruda bulunanlar merkezi sınav (ALES)‘ten,

2- Meslek Yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvuruda bulunanlar ise yabancı dil şartından muaftır.BAŞVURU ŞEKLİ VE İSTENEN BELGELER

1-Dilekçe (başvurulan anabilim dalı açıkça belirtilecektir.)

2-Özgeçmiş

3-Erkek adaylar için askerlik durumlarını gösteren belgenin aslı veya Askerlik Şubesinden onaylı fotokopisi.

4-Nüfus cüzdanı sureti

5-Diploma veya geçici mezuniyet belgesi (yabancı Yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belge).

6-İki adet fotoğraf ( 4,5x6 cm. ebadında vesikalık fotoğraf).

7-ALES Sınav Sonuç Belgesi

8-Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi (KPDS, ÜDS veya eşdeğeri).

9-Hizmet belgesinin aslı. ( halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlardan istenecektir).

10-Lisans transkriptinin aslı veya onaylı fotokopisi

11-Adaylar sadece bir alana ilişkin başvuruda bulunabilecektir.BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:

İlan şartlarını taşıyan adayların ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde; Üniversitemiz İlgili birimlerine bizzat veya kargo - posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir. Zamanında yapılmayan veya postadaki gecikmeden dolayı süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir. İlan edilen kadrolara başvuracak adaylar; (Her aday yalnızca tek bir kadroya müracaat edebilir) başvuru dilekçesini http://www.sirnak.edu.tr adresinden temin edecektir.

Adayların ön değerlendirme sonuçları Üniversitemizin (www.sirnak.edu.tr) web sitesinde ilan edilecektir.

NOT: Yapılan giriş sınavında başarılı olanların Üniversitemiz web sitesinde yayınlandığından itibaren en geç 15 gün içerisinde görevine başlamak zorundadırlar.