• Üniversite Adı PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
 • Bölüm Adı İMALAT MÜHENDİSLİĞİ
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 30.Ara.11
 • Son Başvuru Tarihi 13.Oca.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 18.Oca.12
 • Giriş Sınav Tarihi 20.Oca.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 24.Oca.12
 • Kadro Derecesi 5

Makine Mühendisliği veya İmalat Mühendisliği veya Metalurji/Malzeme Mühendisliği veya Makine Eğitimi Bölümü lisans mezunu olmak.

T.C.
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz birimlerinde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Kanun'un 33.maddesi ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca öğretim elemanı alınacaktır.


-Makine Mühendisliği, İmalat Mühendisliği, Metalurji/Malzeme Mühendisliği, Teknik Eğitim Fakültesi Döküm Öğretmenliği mezunu olmak. Döküm konusunda en az 2 yıl tecrübe sahibi olmak veya lisansüstü eğitim yapmış olmak
Genel Şartlar:
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
- Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada ALES’den en az 70, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

Özel Şartlar:
Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuru için aranacak özel şartlar:
- Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak,
- Tıpta uzmanlık ile yan dal uzmanlık sınavlarında başarılı olanların araştırma görevlisi kadrolarına atanmalarında bu şartlar aranmaz.

Muafiyet:
Doktorasını tamamlamış olanlar, Tıpta Uzmanlık Tüzüğü hükümlerine göre uzmanlık eğitimini tamamlayanlar, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının başvurularında, merkezi sınav; meslek yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularda ise yabancı dil şartı aranmaz.

Başvuru Şekli:
İlan edilen kadrolara başvuracak adaylar; dilekçelerine (başvurulan unvan ve birim açıkça belirtilecek, adres ve telefon numarası yazılacaktır), özgeçmiş, nüfus cüzdan sureti, fotoğraf (2 adet), ALES belgesi, yabancı dil belgesi, diploma suretleri (yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösteren belge) ve not durum belgesini de (transkript), varsa bilimsel çalışmalarını kapsayan dosyayı ekleyerek ilgili birimlere başvuracaklardır.

Başvuru süresi ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gündür. Başvurular şahsen veya posta yoluyla yapılabilir. Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli dosyalar ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. İstenen belgelerinin, Resmi Kurumlarca “Aslı Gibidir” yapılarak onaylanması yeterlidir. Üniversitemiz web sitesindeki (www.pau.edu.tr) duyurular tebligat niteliğindedir.