• Üniversite Adı ORDU ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı REKTÖRLÜK
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Uzman
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 30.Ara.11
 • Son Başvuru Tarihi 16.Oca.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 23.Oca.12
 • Giriş Sınav Tarihi 26.Oca.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 01 Subat 2012
 • Kadro Derecesi 5

Uluslararası İlişkiler, İngilizce Öğretmenliği veya İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunu olmak. Bu alanların birinde Yüksek Lisans yapmış ve 5 yıl deneyimli olmak.

T.C.
ORDU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemize, 2547 sayılı Kanun ve 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre Öğretim Elemanı alınacaktır. Adayların 657 sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak ve anılan yönetmelik hükümlerinde belirtilen koşulları yerine getirmeleri gerekmektedir. (Yönetmelik hükümlerine http://www.yok.gov.tr adresinden ulaşılabilir.)

İSTENİLEN BELGELER:

-Başvuru formu (Üniversitemizin http://www.odu.edu.tr adresinden temin edilebilir)

-Özgeçmiş

-ALES belgesi ile ÜDS veya KPDS belgesi (Meslek Yüksekokullarına başvurularda yabancı dil şartı aranmaz)

-Öğrenim belgeleri

-Lisans Mezuniyet Transkripti

-Onaylı deneyim (tecrübe) belgesi

-Nüfus cüzdanı sureti

-Askerlik belgesi

-Sabıka kaydı belgesi

-İki adet vesikalık fotoğraf* Uluslararası İlişkiler Biriminde görevlendirilecektir.NOT: Adaylar yukarıda istenen belgeler ile ilgili birime şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden kurumumuz sorumlu değildir.) (Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların, çalıştıkları kurumlarından alacakları onaylı “Hizmet Belgesini” dosyalarına eklemeleri zorunludur.) İstenilen belgelerin Resmi Kurumlarca “Aslı Gibidir” yaptırılarak onaylanması yeterlidir. Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.***Adaylar birden çok programa başvuramazlar.MÜRACAAT YERİ: Tüm adayların ilgili birimlere; ŞAHSEN veya POSTA yoluyla başvurmaları gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden

kurumumuz sorumlu değildir.)