• Üniversite Adı KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı SAFRANBOLU M.Y.O.
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Öğretim Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 30.Ara.11
 • Son Başvuru Tarihi 13.Oca.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 18.Oca.12
 • Giriş Sınav Tarihi 20.Oca.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 24.Oca.12
 • Kadro Derecesi 4

Anaokulu Öğretmenliği veya Çocuk Gelişimi Bölümü Lisans Mezunu olmak

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

Üniversitemiz birimlerine 2547 Sayılı Kanun ile “ Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca Öğretim Görevlisi alınacaktır.
BAŞVURULARDA GENEL ŞARTLAR
- 657 Sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.
-Öğretim Görevlisi kadrolarına başvurularda merkezi sınavdan (ALES) (Lisans öğreniminde mezun olunan alanda) en az 70 puan,
- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gereklidir.
ÖZEL ŞARTLAR ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
- Ön lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere başvuracak öğretim görevlisi adaylarında yüksek lisans mezunu veya en az lisans mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla alanları ile ilgili iki yıl tecrübeli olmak.
Not:Adayların Kadro Derecesi( 4 Derece) Şartını Taşıması gerekmektedir
MUAFİYET
-Doktorasını tamamlamış olanlar, 31.07.2008 tarihinde yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında,merkezi sınav (ALES); meslek yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularda ise yabancı dil şartı aranmaz. BAŞVURU ŞEKLİ VE EKLENECEK BELGELER
1- Başvurdukları birim adı, ilan tarihi ve son başvuru tarihi, yazışma adresleri ve telefon numaralarını belirten dilekçe
2- Özgeçmiş
3- Merkezi Sınav (ALES) belgesi fotokopisi
4- Onaylı diploma fotokopileri (Lisans ve Yüksek Lisans) (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nca denkliğinin onaylanmış olması gerekir.)
5- Nüfus cüzdan fotokopisi
6- Lisans transkripti (Resmi veya Onaylı Sureti )
7- 3 Adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içerisinde çekilmiş)
8-Hizmet Belgesi (Kamuda Çalışanlar İçin)
9-Askerlik Belgesi(Erkek Adaylar İçin)
10- Başvuru Belgesi (Karabük Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Sitesinde bulunan Formlar linkinden ulaşılabilir) (http://www.karabuk.edu.tr/dbsk/perso...0ELEMANI).doc)
Başvuru İçin: Telefon: 370-712 43 95 - 370-725 40 03
İletişim: Karabük Üniversitesi Safranbolu Meslek Yüksekokulu 78600 Safranbolu / KARABÜK
Başvurular, şahsen veya posta yolu ile başvuru dilekçesi ve ekinde gerekli belgelerin teslim edilmesiyle suretiyle yapılabilir. (Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar kurumumuza ulaşmış olması gerekmektedir.)
Duyurulur.