• Üniversite Adı KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı Orman Mühendisliği
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 30.Ara.11
 • Son Başvuru Tarihi 13.Oca.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 18.Oca.12
 • Giriş Sınav Tarihi 23.Oca.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 26.Oca.12
 • Kadro Derecesi 6

Orman Mühendisliği Ana Bilim Dalında yüksek lisans eğitimi yapıyor olmak

T.C.
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
Fen Bilimleri Enstitüsü

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri, “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri ve 2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca araştırma görevlisi alınacaktır.BAŞVURU ŞARTLARI

657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
Merkezi Sınav: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavını (ALES)’ten en az 70. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.
Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması.
Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak.
Bir lisansüstü programda öğrenim görüyor olmak.

BAŞVURU

İlan edilen kadrolara başvurmak isteyen adaylardan istenilen belgeler:

- Başvuru Dilekçesi (başvurduğu birim ve bölüm belirtilmelidir)

- Özgeçmiş

- Nüfus cüzdan örneği

- Lisans Mezuniyet Belgesi

- ALES Belgesi

- Yabancı Dil Belgesi

- Lisans Not Durum Belgesi

- 1 adet vesikalık Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş)- Araştırma görevlisi olarak yatay geçiş yapacak öğrencilerden

- Lisansüstü Öğrenci Belgesi

- Lisansüstü Not Durum Belgesi

- Askerlik Durum Beyanı

Yukarıdaki belgeler ile birlikte ilan süresi içerisinde şahsen veya posta yoluyla ilgili Enstitüye (aşağıdaki tablolarda verilmiştir) başvurulması gerekmektedir (Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli dosyalar ile yapılan başvurular ve postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır).


Fen Bilimleri Enstitüsü

Başvuru Adresi: KSÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Avşar Yerleşkesi Kayseri Yolu 13.Km. Rektörlük Binası, 46100-Kahramanmaraş