• Üniversite Adı KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı Tıbbi Mikrobiyoloji
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 30.Ara.11
 • Son Başvuru Tarihi 13.Oca.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 18.Oca.12
 • Giriş Sınav Tarihi 23.Oca.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 26.Oca.12
 • Kadro Derecesi 6

Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalında Yüksek Lisans yapıyor olmak

T.C.
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri, “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri ve 2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca araştırma görevlisi alınacaktır.BAŞVURU ŞARTLARIa) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b) Merkezi Sınav: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavını (ALES)’ten en az 70. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

c) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması.

d) Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak.

e) Bir lisansüstü programda öğrenim görüyor olmak.MUAFİYETDoktora derecesine sahip olan adaylar ile 31.07.2008 tarihi itibariyle yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrosunda çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında, merkezi sınav (ALES) şartı aranmazBAŞVURUİlan edilen kadrolara başvurmak isteyen adaylardan istenilen belgeler:

- Başvuru Dilekçesi (başvurduğu birim ve ana bilim dalı belirtilmelidir)

- Özgeçmiş

- 1 adet Vesikalık Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş)

- T.C. Kimlik Numarası Beyanı veya Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

- Lisans Mezuniyet Belges
- ALES Sınav Sonuç Belgesi veya Bilgisayar Çıktısı

- Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi veya Bilgisayar Çıktısı

- Lisans Not Durum Belgesi

(Adayların 4'lük sisteme göre verilmiş not ortalamalarının 100'lük puan sistemine çevrilmesinde Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından geliştirilen tablo kullanılacaktır).

Araştırma görevlisi olarak yatay geçiş yapacak öğrencilerden

- Lisansüstü Öğrenci Belgesi

- Lisansüstü Not Durum Belgesi

- Askerlik Durum BeyanıYukarıdaki belgeler ile birlikte ilan süresi içerisinde şahsen veya posta yoluyla ilgili Enstitüye (aşağıdaki tablolarda verilmiştir) başvurulması gerekmektedir (Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli dosyalar ile yapılan başvurular ve postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır).SINAV TAKVİMİ

Duyuru başlama tarihi : 30 Aralık 2011

Son başvuru tarihi : 13 Ocak 2012

Ön değerlendirme sonuçlarının ilan tarihi : 18 Ocak 2012

Giriş sınavı tarihi : 23 Ocak 2012

Sonuçların Açıklanacağı Tarih : 26 Ocak 2011
Tıbbi Biyokimya Ana Bilim Dalı : Saat 14:00’de KSÜ Tıp Fakültesi Araştırma

Uygulama Hastanesi Merkez LaboratuarıTıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı : Saat 15:00’de KSÜ Tıp Fakültesi Araştırma

Uygulama Hastanesi Merkez Laboratuarı

Sağlık Bilimleri EnstitüsüBaşvuru Adresi: KSÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Avşar Yerleşkesi Kayseri Yolu 13.Km.

Rektörlük Binası, 46100-Kahramanmaraş