• Üniversite Adı KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı AFŞIN M.Y.O
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Öğretim Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 30.Ara.11
 • Son Başvuru Tarihi 13.Oca.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 19.Oca.12
 • Giriş Sınav Tarihi 24.Oca.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 30.Oca.12
 • Kadro Derecesi 4

İş Sağlığı ve İş Güvenliği Birimi için; Fakültelerinin Makine Mühendisliği Bölümünden mezun olup, belgelendirmek kaydıyla mezuniyet tarihinden itibaren en az altı yıl süreyle alanında tecrübeli olmak olmak

T.C.
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 31.07.2008 tarih ve 26953 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ve yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair 19.09.2009 tarih ve 27354 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik hükümleri uyarınca öğretim görevlisi alınacaktır.GENEL ŞARTLAR- 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak- Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada mezun oldukları alanlarındaki puan türünden ALES’den en az 70 puan almış olmak.- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gereklidir


ÖZEL ŞARTLAR

Ön lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere başvuracak adayların en az lisans mezunu ve ilan edilen kadroların karşısında belirtilen niteliklere sahip olmak. Deneyim şartı mezuniyet tarihinden itibaren geçerlidir.MUAFİYETDoktorasını tamamlamış olanlar, bu yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında, merkezi sınav (ALES) şartı aranmaz.

BAŞVURU

İlan edilen kadrolara başvurmak isteyen adaylardan istenilen belgeler:

- Başvuru Dilekçesi (başvurduğu birim, kadro derecesi, bölüm ve sabıka kaydının olup olmadığı belirtilecektir.)

- Özgeçmiş

- Nüfus Cüzdan Fotokopisi

-Lisans Mezuniyet Belgesi

-Lisans Transkript (onaylı resmi)

-ALES Belgesi

- Deneyim Belgesi

- Askerlik Durum Belgesi ( Terhis, Tecil veya Muaf belgesi)

-1 Adet Vesikalık Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş)

- Hizmet Belgesi (daha önce kamu hizmetinde bulunmuş olanlar için)

Yukarıdaki belgeler ile birlikte ilan süresi içerisinde şahsen veya posta yoluyla başvurulabilir.(süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli dosyalar ile yapılan başvurular ve postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır)

Başvuru Adresi : Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Yerleşkesi Personel Daire Başkanlığı

Ön değerlendirme sonuçları www.ksu.edu.tr adresinden ilan edilecektir.