• Üniversite Adı KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı REKTÖRLÜK
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Uzman
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 30.Ara.11
 • Son Başvuru Tarihi 13.Oca.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 19.Oca.12
 • Giriş Sınav Tarihi 25.Oca.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 27.Oca.12
 • Kadro Derecesi 5

Uluslararası İlişkiler, İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngilizce Öğretmenliği, İngilizce Mütercim ve Tercümanlık veya Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü mezunu olmak,

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

Üniversitemizin birimlerine, 2547 sayılı Kanun ve 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazete’de (değişiklik 19.09.2009 tarih ve 27354 sayılı Resmi Gazete) yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen Veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde öğretim elemanı alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR

a) 2547 sayılı Kanun ve ilgili yönetmelik esasları ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48.maddesinde belirtilen şartları taşımak.b) Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada ALES’den en az 70 (Yetmiş), ÖSYM tarafından yapılan KPDS veya ÜDS en az 80 (Seksen) puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.c) Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.d) Erkek adayların askerlik durum beyanı (terhis, tecil veya muaf olduğu)ÖZEL ŞARTLAR

UZMAN

a) En az Lisans mezunu olmak,
b) Belgelendirmek kaydıyla alanlarında en az iki yıl tecrübeli olmak. (Yükseklisans belgesine sahip olanlardan bu şart aranmayacak.)

MUAFİYETLER

Doktorasını tamamlamış olanlar ile bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte öğretim elemanı kadrosunda bulunanlar veya öğretim elemanı kadrolarından ayrılanlar için merkezi sınav (ALES) den muaf sayılacaktır.

BAŞVURU ŞEKLİ VE EKLENECEK BELGELER

BAŞVURU

—Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür (30 Aralık 2011– 13 Ocak 2012). Başvurular ilgili birimlere şahsen veya posta ile yapılacak olup, süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar kabul edilmeyecektir.


— Adayların ön değerlendirmesi sonucu 19 Ocak 2012 Perşembe günü Üniversitemiz internet sitesinden duyurulacaktır. Bilim Sınavları da 25 Ocak 2012 Çarşamba günü saat 10.00‘da başvuruda bulundukları birimlerde yapılacaktır. Sınav sonuçları 27 Ocak 2012 Cuma günü Üniversitemiz internet sitesinden duyurulacaktır. Bu konularda ayrıca bir duyuru yapılmayacaktır.—İlan edilen kadrolara başvurmak isteyen adaylar, başvurduğu kadronun unvanı, derecesi ile Bölüm/Anabilim dalını gösterir dilekçe ekinde onaylı lisans mezuniyet belgesi, onaylı transkript belgesi, ALES belgesi, KPDS veya ÜDS belgesi,(internetten kurumumuzca sorgulaması yapılacaktır), özgeçmiş ile varsa bilimsel çalışma yayınlarını kapsayan bir takım dosya, ilan edilen kadroya bağlı olarak yüksek lisans veya doktora belgesi örneği(aslı görülerek onaylanacaktır), Nüfus Cüzdanı örneği, 2 adet fotoğraf, askerlik durum beyanı, daha önce kamuda çalışmış ise hizmet belgesini ekleyerek kadronun ilan edildiği birime şahsen veya posta ile müracaat edeceklerdir. Posta ile yapılan başvurularda öğrenim durumuna ait belgelerin onaylı olması gerekmektedir.—Adaylar, tek kadro için başvuruda bulunabilirler.