• Üniversite Adı KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı DEVLET KONSERVATUARLARI
 • Bölüm Adı GELENEKSEL TÜRK MÜZİĞİ
 • Anabilim Dalı TÜRK HALK MÜZİĞİ
 • Kadro Tipi Öğretim Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 30.Ara.11
 • Son Başvuru Tarihi 13.Oca.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 19.Oca.12
 • Giriş Sınav Tarihi 25.Oca.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 27.Oca.12
 • Kadro Derecesi 5

Devlet Türk Müziği Konservatuarı Temel Bilimler mezunu olmak, Bağlama konusunda en az 5 yıl tecrübeli olmak.

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemizin birimlerine, 2547 sayılı Kanun ve 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı yazılı Resmi Gazetede yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik hükümleri çerçevesinde öğretim elemanı alınacaktır.

 

GENEL ŞARTLAR

a)2547 sayılı Kanun ve ilgili yönetmelik esasları ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanun’un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak
.

b)Öğretim Üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada ALES’den en az 70 (Yetmiş) , ÖSYM tarafından yapılan KPDS veya ÜDS’den en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak şarttır.

c)Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

 

ÖZEL ŞARTLAR

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
 a) Lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere (rektörlüğe bağlı bölümler dahil) başvuracak öğretim görevlisi adaylarında en az yüksek lisans mezunu veya lisans mezunu olmak şartıyla en az alanında on yıl tecrübeli olmak,

b) Güzel Sanatlar Fakülteleri, Eğitim Fakültelerinin Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümleri, Konservatuarlar ile ön lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere başvuracak öğretim görevlisi adaylarında en az lisans mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla alanları ile ilgili iki yıl tecrübeli olmak.

c) Adayların ALES puan şartı lisans mezuniyet alanında olmalıdır.

MUAFİYETLER

Doktorasını tamamlamış olanlar ile halen öğretim elemanı kadrosunda bulunanlar veya öğretim elemanı kadrolarından ayrılanlar için merkezi sınav (ALES); meslek yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularda ise yabancı dil şartı aranmaz. 

BAŞVURU

—Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür (30 Aralık 2011– 13 Ocak 2012). Başvurular ilgili birimlere şahsen veya posta ile yapılacak olup, süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar kabul edilmeyecektir.


— Adayların ön değerlendirmesi sonucu 19 Ocak 2012 Perşembe günü Üniversitemiz internet sitesinden duyurulacaktır. Bilim Sınavları da 25 Ocak 2012 Çarşamba günü saat 10.00‘da başvuruda bulundukları birimlerde yapılacaktır. Sınav sonuçları 27 Ocak 2012 Cuma günü Üniversitemiz internet sitesinden duyurulacaktır. Bu konularda ayrıca bir duyuru yapılmayacaktır.


—İlan edilen kadrolara başvurmak isteyen adaylar, başvurduğu kadronun unvanı, derecesi ile Bölüm/Anabilim dalını gösterir dilekçe ekinde onaylı lisans mezuniyet belgesi, onaylı transkript belgesi, ALES belgesi, KPDS veya ÜDS belgesi,(internetten kurumumuzca sorgulaması yapılacaktır), özgeçmiş ile varsa bilimsel çalışma yayınlarını kapsayan bir takım dosya, ilan edilen kadroya bağlı olarak yüksek lisans veya doktora belgesi örneği(aslı görülerek onaylanacaktır), Nüfus Cüzdanı örneği, 2 adet fotoğraf, askerlik durum beyanı, daha önce kamuda çalışmış ise hizmet belgesini ekleyerek kadronun ilan edildiği birime şahsen veya posta ile müracaat edeceklerdir. Posta ile yapılan başvurularda öğrenim durumuna ait belgelerin onaylı olması gerekmektedir.—Adaylar, tek kadro için başvuruda bulunabilirler.