• Üniversite Adı ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı TERCAN M.Y.O.
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Öğretim Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 30.Ara.11
 • Son Başvuru Tarihi 14.Oca.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 17.Oca.12
 • Giriş Sınav Tarihi 23.Oca.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 27.Oca.12
 • Kadro Derecesi 6

Fakültelerin İşletme,Maliye,İktisat,Kamu Yönetimi Böl.veya Fakültelerin Halkla İlş.ve Tanıtım veya Halkla İlş.ve Reklamcılık Böl.Mezunu Olup,Halkla İlş. ve Tanıtım ABD da Yüksek Lisans Yapmış Olmak.


Üniversitemize Bağlı Birimlerde İstihdam Edilmek Üzere, 2547 Sayılı Kanunun İlgili Maddeleri ve 31.07.2008 Tarih ve 26953 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” Hükümleri Uyarınca Öğretim Elemanı Alınacaktır.

Başvuru Yeri: Erzincan Üniversitesi Tercan Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne Şahsen veya Posta İle Yapılacaktır.


Not :

Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli müracaatlar, postada meydana gelen gecikmeler ve evrakların son başvuru tarihinde ilgili birime ulaşmaması durumunda başvurular dikkate alınmayacak ve bu durumdaki adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.
Adaylar ilan edilen kadrolardan yalnızca 1 (Bir) tanesine başvuruda bulunabilir.GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

657 Sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
Son Üç Yıl İçerisinde ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı)’den Lisans Öğreniminden Mezun Olunan Alanda en az 70 (yetmiş) puan almış olmak.MÜRACAATTA İSTENİLEN BİLGİ VE BELGELER

Dilekçe (Başvuruda bulunulan Birim, Anabilim Dalı, YÖK İlan Numarası, İletişim Adresi, Telefon Numarası, E-mail Adresi ile Herhangi Bir Adli Sicil Kaydı Olup Olmağına İlişkin Beyanın Dilekçede Belirtilmesi Şarttır.)
Özgeçmiş
Lisans Mezuniyet Belgesi (Onaylı)
Yüksek Lisans Mezuniyet Belgesi (Onaylı)
ALES Sonuç Belgesi
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
2 (iki) Adet Fotoğraf
Lisans Not Transkripti (Onaylı)
Hizmet Belgesi (Daha Önce Kamu Hizmetinde Bulunmuş Olanlar İçin)

MUAFİYETLER

Doktorasını Tamamlamış Olanlar,
Bu Yönetmelik Yürürlüğe Girdiği Tarihte Yükseköğretim Kurumlarında Bu Kadro Unvanlarında Çalışmakta Olanlar,
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Tarafından Belirlenmiş Olan Uzmanlık Alanlarına Başvuruda ve Yükseköğretim Kurumlarından Ayrılan Öğretim Elemanlarının Çalışmakta Oldukları Yükseköğretim Kurumlarında veya Başka Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Kadrolarına Başvuruda Bulunanlar, Merkezi Sınav (ALES) den Muaftır.
p,Halkla İlş. ve Tanıtım ABD da Yüksek Lisans Yapmış Olmak.