• Üniversite Adı BİLECİK ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
 • Bölüm Adı TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
 • Anabilim Dalı TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 29.Ara.11
 • Son Başvuru Tarihi 12.Oca.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 13.Oca.12
 • Giriş Sınav Tarihi 17.Oca.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 19.Oca.12
 • Kadro Derecesi 6

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun ve Halk Edebiyatı Anabilim Dalında lisansüstü eğitim yapıyor olmak.

BİLECİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

Üniversitemizin birimlerine, 2547 Sayılı Kanun’un 50/d maddesi ile 31.07.2008 tarih ve 26953 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usûl ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde Araştırma Görevlisi alınacaktır.

Duyurulur.

A- MÜRACAAT ŞARTLARI:

1- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2- Atama yapılacak programın lisans/önlisans eğitimine hangi alanda öğrenci alıyorsa, o alanda ALES’ten en az 70 puan almak.

3- Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Tespit Sınavı’ndan (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı’ndan (ÜDS) en az 50 puan veya eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

4- Yurtdışından alınmış diplomaların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca denkliği onaylanmış olmak.

5- 35 yaşından gün almamış olmak.

B- MÜRACAAT ŞEKLİ VE İSTENEN BELGELER:

1. Dilekçe

2.Müracaat Formu (Üniversitemizin www.bilecik.edu.tr adresinden çıktı alınacak)

3. Özgeçmiş,

4. 2 (İki) adet fotoğraf,

5. Lisans Diplomasının onaylı fotokopisi, (yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca denkliğini gösteren onaylı belge)

6. Not Durum Belgesi (Lisans Transkripti) onaylı fotokopisi,

7. Lisansüstü Eğitime Devam ettiğine ilişkin belgenin aslı.

8. ALES Sonuç Belgesi Fotokopisi

9. KPDS veya ÜDS veya eşdeğerliği olan yabancı dil belgesinin fotokopisi veya internet çıktısı.

10. Daha önce kamu hizmetinde çalışanlar için Hizmet Belgesi.

- Her aday sadece bir kadroya müracaat edebilecektir.

- Kazanan adaylar, tüm belgelerin aslını ibraz ettikleri takdirde atamaları yapılacaktır.

- Adayların göreve hemen başlamalarına engel bir halin olmaması gerekir

C- MÜRACAAT YERİ:

Müracaat için gerekli tüm belgeler bir dosya içerisine konacak ve ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar, şahsen veya posta yoluyla Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığına teslim edilecektir. Postadaki gecikmeler, başvuru koşullarını taşımayan başvurular ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

İrtibat Adresi: Bilecik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığı, Gülümbe Kampusü BİLECİK Tel: 0228 216 01 01/1656 Faks: 0228 216 02 87

MUAFİYETLER:

Halen öğretim elemanı kadrosunda bulunanlar veya öğretim elemanı kadrolarından ayrılanlar için Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitime Giriş Sınavı (ALES) aranmayacaktır.

Not: Üniversitemiz web sitesinde yapılacak konuya ilişkin duyurular tebligat niteliğindedir.