• Üniversite Adı KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 28.Ara.11
 • Son Başvuru Tarihi 11.Oca.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 24.Oca.12
 • Giriş Sınav Tarihi 27.Oca.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 31.Oca.12
 • Kadro Derecesi 5

Jeofizik Mühendisliği ABD; Jeofizik Mühendisliği lisans mezunu olup, Jeofizik Mühendisliği Anabilim Dalında yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun ile, 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve 19.09.2009 tarih ve 27354 sayılı ve 09.03.2010 tarih ve 27516 sayılı Resmi Gazetede yeniden düzenlenen Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen Veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Hükümleri çerçevesinde öğretim elemanı alınacaktır.

İlgililere Duyurulur.

Genel Şartlar

1-657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2-Son Başvuru tarihi itibariyle 35. yaşından gün almamış olmak.

3-Öğretim Üyesi dışındaki öğretim elamanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada ALES’den en az 70 puan almak.

4-ÖSYM tarafından yapılan KPDS veya ÜDS’den yüksek lisans öğrencileri için en az 50 doktora öğrencileri için 55 veya eşdeğerliliği Yükseköğretim kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

Muafiyet

a) Bu Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte Yükseköğretim kurumlarında bu kadro ünvanlarında çalışmakta olanlar,

b) Yükseköğretim Kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları Yükseköğretim kurumlarında veya başka Yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvuruda bulunanlar merkezi sınav (ALES) ‘den muaftır.

Müracaatta İstenilen Belgeler

-Başvuru formu http://perdb.kocaeli.edu.tr/is/Form1_a.doc adresinden Akademik Kadrolara ait başvuru formu (Öğretim Yardımcıları) formunu indirilip eksiksiz olarak iki adet doldurulması.

-Özgeçmiş

-Merkezi sınav ALES belgesi fotokopisi

-Yabancı Dil Sınav (KPDS/ÜDS veya eşdeğeri) belgesi fotokopisi

-Diploma Fotokopisi (yurt dışından alınan diploma veya ünvanların denkliğinin yapılmış olması gerekmektedir)

-Yüksek Lisans veya Doktora Öğrenci belgesi (adayların ilgili alanda yüksek lisans veya doktora programından birine kayıtlı olması gerekmektedir)

-Lisans not Transkripti fotokopisi, (4’lük ve 5’lik not sisteminin 100’lük not sistemine dönüştürülmesinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca belirlenen dönüşüm tablosu esas alınacaktır.)

-Nüfus cüzdanı Fotokopisi

-2 adet vesikalık fotoğraf

-Varsa bilimsel çalışma ve yayınları

-657 S.K. ve 2547 S.K. tabi çalışıyor ise hizmet süreleri ile bulundukları Kazanılmış Hak Aylığı derece ve kademelerini belirten belgelerini vermeleri gerekmektedir. Atamalar 2547 S.K. 50/d maddesine göre yapılacaktır.

NOT:

1-Ön değerlendirme ve sonuçlar www.kocaeli.edu.tr internet adresinde ilan edilecektir.

2-Başvuru evrakları geri iade edilmeyecektir.

3-Üniversitemizce ilan edilen kadronun sadece birine başvuru yapabileceklerdir.

4-Üniversitemiz web adresinde yayınlanacak duyurular tebligat niteliğinde olup, ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

5-Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür

6-Başvurular şahsen veya posta yolu ile yapılacak olup, internet aracılığı ile yapılan başvuru kabul edilmeyecektir. Süresi içinde yapılmayan ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar Personel Daire Başkanlığımıza ulaşmış olması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.