• Üniversite Adı ATILIM ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı İşletme Fakültesi
 • Bölüm Adı Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Öğretim Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 09.12.2010
 • Son Başvuru Tarihi 24.12.2010
 • Ön Değerlendirme Tarihi 26.12.2010
 • Giriş Sınav Tarihi 27.12.2010
 • Sonuç Açıklama Tarihi 28.12.2010
 • Kadro Derecesi

Doktorasını Siyaset Sosyolojisi alanında yapmış olmak, Sanat ve siyaset ilişkisi konusunda çalışmalar yapmış olmak. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

Atılım Üniversitesi İşletme Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Kanun ve ilgili yönetmelik esasları ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 19.09.2009 tarih ve 27354 sayılı ve 09.03.2010 tarih ve 27516 sayılı Resmi Gazetede yeniden düzenlenen Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelikle belirlenen atama kriterleri uyarınca aşağıdaki başvuru koşullarını sağlayan bir öğretim görevlisi istihdam edilecektir.

Atılım Üniversitesi
İşletme Fakültesi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

Başvuru koşulları

a) Doktorasını Siyaset Sosyolojisi alanında yapmış olmak,
b) Sanat ve siyaset ilişkisi konusunda çalışmalar yapmış olmak.
c) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil

Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil

Sınavından (ÜDS) en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul

edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,Adaylar özgeçmişlerini şahsen veya e-posta ile (dkurtbas@atilim.edu.tr) adresine ileterek başvurularını yapabilirler.