• Üniversite Adı GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı REKTÖRLÜK
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Uzman
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 28.Ara.11
 • Son Başvuru Tarihi 11.Oca.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 13.Oca.12
 • Giriş Sınav Tarihi 16.Oca.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 18.Oca.12
 • Kadro Derecesi 3

Rektörlük Uluslararası Dış İlişkiler Ofisinde görevlendirilmek üzere Üniversitelerin Uluslararası İlişkiler veya Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi mezunu olmak.

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 31/07/2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Uzman alınacaktır.
GENEL ŞARTLAR

a) 2547 Sayılı Kanun ve ilgili yönetmelik esasları ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.
b) ALES ’ten (mezun olunan alanda) en az 70 puan almak.


ÖZEL ŞARTLAR

a) Avrupa Birliği ve yurtdışı projeler konusunda deneyimli olmak.

b) ÖSYM tarafından yapılan (Üniversitemizin 04.10.2011 tarih ve 15 nolu Üniversite Senato kararı gereğince KPDS veya ÜDS’den en az 80 puan ) veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

MUAFİYETDoktorasını tamamlamış olanlar, 29/06/2009 tarihli ve 2009/15153 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği hükümlerine göre uzmanlık eğitimini tamamlayanlar, Meslek Yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacaklar bu yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte Yükseköğretim Kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile Yükseköğretim Kurumlarından ayrılan Öğretim Elemanlarının çalışmakta oldukları Yükseköğretim Kurumlarında veya başka Yükseköğretim Kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında, Merkezi Sınav; Öğretim Üyesi yetiştirme projesi kapsamında,Yükseköğretim yürütme kurulu kararı ile belirlenen araştırma görevlisi kontenjanlarına yapılacak başvurular ile meslek yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularında ise yabancı dil şartı aranmaz.

BAŞVURU1- Adaylar başvurdukları bölüm/anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı suretini (onaylı), Lisans/Lisansüstü diploması fotokopisi(onaylı), Hizmet Belgesini (daha önce kamu hizmetinde bulunmuş olanlar için), Lisans Not Transkriptini (Onaylı), erkek adayların Askerlik Durum Belgesini, ALES Belgesi, Yabancı Dil Belgesi ve varsa yayınlanmış veya yayınlanacak olan bilimsel/sanatsal çalışmalarını ekleyerek Gaziantep Üniversitesi PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI'na şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.(Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır)

2- İlan edilen bütün unvanlar için, yurtdışından alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

NOT: Ön değerlendirme sonuçları Üniversitemizin www.gantep.edu.tr internet adresinde ilan edilecek olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.