• Üniversite Adı ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı REKTÖRLÜK
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Uzman
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 28.Ara.11
 • Son Başvuru Tarihi 11.Oca.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 13.Oca.12
 • Giriş Sınav Tarihi 16.Oca.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 19.Oca.12
 • Kadro Derecesi 5

Uluslararası İlişkiler veya Mütercim Tercümanlık bölümü mezunu olup, Dış İlişkiler alanında en az 6 yıl deneyime sahip olmak.

Üniversitemiz birimlerine 2547 Sayılı Kanun ile Bazı Akademik Kadrolara Öğretim Elemanı Dışındaki Kadrolardan Naklen Yapılacak Atamalarda ya da Açıktan Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik uyarınca Öğretim Elemanı alınacaktır. Adayların ilanın yayınlandığı tarihten itibaren en geç 15 gün içinde istenilen belgelerle birlikte Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen veya posta yolu ile başvurmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurulardaki gecikmeler ile eksik belgeli başvurular kabul edilmeyecektir.
Uzman kadrosuna atama işlemleri 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesinde tanımlanan koşullara göre yapılır. Buna ek olarak aşağıdaki koşullar aranır.

1. En az dört yıllık lisans mezunu olmak.
2. Alanında belgelendirmek kaydıyla en az 2 (iki) yıllık tecrübeye sahip olmak.
3. KPDS veya ÜDS’den en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.(Meslek Yüksekokullarına başvuracak adaylarda bu şart aranmaz.)
4.ALES’ den ilgili puan türünden en az 70 puan almış olmak.

BAŞVURUDA İSTENEN DİĞER BELGELER :
1. Uzman kadrolarına başvuracak adayların bölüm veya anabilim dallarını içeren dilekçelerine özgeçmişlerini, onaylı mezuniyet belgelerini, lisans not dökümlerini, nüfus cüzdan sureti ve 2 adet fotoğraf ile varsa Bilimsel yayın listelerini, ayrıca kamu hizmetinde bulunanların hizmet belgelerini de ekleyerek başvurmaları gerekmektedir.
2. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.
3. Erkek adayların dosyalarına askerlik durum belgelerini eklemeleri gerekmektedir.