• Üniversite Adı MERSİN ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı GÜLNAR M.Y.O.
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Öğretim Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 28 Aralık 2011
 • Son Başvuru Tarihi 11 Ocak 2012
 • Ön Değerlendirme Tarihi 13 Ocak 2012
 • Giriş Sınav Tarihi 18 Ocak 2012
 • Sonuç Açıklama Tarihi 19 Ocak 2012
 • Kadro Derecesi 3

Resim veya Grafik Bölümü Mezunu Olmak Yapılacak Kadronun Gereği Hizmet Yılına Sahip Olmak.

MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
Üniversitemizin birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun ilgili maddeleri ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca öğretim görevlisi alınacaktır. Başvuru önkoşullarını sağlamayan adayların dilekçeleri dikkate alınmayacaktır.
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ KADROSUNA YAPILACAK BAŞVURULARDA ARANAN
GENEL ŞARTLAR
-657 sayılı kanunun 48.maddesinde belirtilen şartları taşımak.
-Öğretim elemanı kadrosuna başvuran adayların son üç yıllık ALES’ten (herhangi bir puan türünde) en az 70 puan almış olmaları gerekmektedir.
-Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmaları ve bunları belgelendirmeleri gerekmektedir.
-Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.
ÖZEL ŞARTLAR
-Lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere başvuracak adaylarda en az yüksek lisans mezunu veya lisans mezunu olmak şartı ile en az alanında 10 yıl tecrübeli olma şartı aranır.
-Önlisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere başvuracak adayların en az lisans mezunu olmak ve belgelendirmek kaydı ile alanları ile ilgili 2 yıl tecrübeli olma şartı aranır.
MUAFİYET
1.Doktorasını tamamlamış olanlar. 2.Meslek Yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacaklar. 3.31.07.2008 tarihinde Yükseköğretim Kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile Yükseköğretim Kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında merkezi sınavdan( ALES) muaftır. Ayrıca Meslek Yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularda yabancı dil şartı aranmaz
BAŞVURU ŞEKLİ VE EKLENECEK BELGELER
Adaylar başvurdukları bölümü belirten dilekçelerine;
-Özgeçmiş,
-Nüfus cüzdan fotokopisi (Onaylı)
-Diploma onaylı örneği
-2 adet fotoğraf,
- Lisans Transkripti aslı veya onaylı örneği,
- Merkezi sınav (ALES) belgesi,
- KPDS veya ÜDS puanını gösterir belge veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olduklarını gösteren belge ile birlikte
-Var ise ilgili dalda bilimsel çalışmalarını kapsayan dosyayı ekleyerek ilana çıkılan birime teslim edilecektir.
4’lük sistemdeki notların 100’lük sisteme dönüştürülmesinde Yükseköğretim Kurulunun “4’lük Sistemin 100’lük Sisteme Dönüşüm Eşdeğerlilik Tablosu” esas alınacaktır.
Başvurular şahsen veya posta ile yapılmalıdır.(Süresi içinde yapılmayan başvurular ile eksik belgeli dosyalar dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar Üniversitemizin ilana çıkılan birimine ulaşmış olması gerekmektedir.) İnternet aracılığı ile yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır. İlandaki kadrolardan ancak birine müracaat edilmesi gerekmektedir.