• Üniversite Adı İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı REKTÖRLÜK
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Uzman
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 27 Aralık 2011
 • Son Başvuru Tarihi 10 Ocak 2012
 • Ön Değerlendirme Tarihi 12 Ocak 2012
 • Giriş Sınav Tarihi 16 Ocak 2012
 • Sonuç Açıklama Tarihi 18 Ocak 2012
 • Kadro Derecesi 4

Bilgisayar Mühendisliğinden mezun olmak. Oracle veritabanı üzerine Proje tamamlamış. PL/SQL konusunda deneyimli. En az 10 yıl yazılım tecrübesine sahip

Üniversitemiz birimlerinde boş bulunan Öğretim elemanı kadrolarına 31.07.2008 gün ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Öğretim Üyesi dışındaki Öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan atamalarda uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslar hakkındaki yönetmelik ile bu yönetmelikte değişiklik yapan 19.09.2009 gün ve 27354 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yönetmelik hükümleri ile ilk defa, açıktan veya naklen atama yoluyla personel alınacak olup, müracaatlar ilgili birime aşağıda istenen belgelerle birlikte şahsen yapılacaktır.

ADAYLARIN BAŞVURUDA GETİRECEKLERİ BELGELER:

1. Lisans öğreniminde mezun olduğu alandan ALES'den en az 70 puan aldığına dair belge.
2. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak
3. Lisans mezuniyet belgesi
4. Lisans mezuniyet notunu gösterir belge
5. İlgili konularda bilgi sahibi olduğunu gösteren belgeler
6. Deneyim belgesi