• Üniversite Adı İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı DEPREM MÜHENDİSLİĞİ VE AFET YÖNETİMİ ENSTİTÜSÜ
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 27 Aralık 2011
 • Son Başvuru Tarihi 10 Ocak 2012
 • Ön Değerlendirme Tarihi 13 Ocak 2012
 • Giriş Sınav Tarihi 17 Ocak 2012
 • Sonuç Açıklama Tarihi 20 Ocak 2012
 • Kadro Derecesi 6

Geoteknik veya Deprem Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak.

T.C.
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

2547 Sayılı Kanunun 31. maddesi ile 31.07.2008 tarih ve 26953 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “ Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ile aynı yönetmeliğin 19.09.2009 tarih ve 27354 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan değişiklik hükümleri uyarınca Araştırma Görevlisi karşılık gösterilerek Öğretim Görevlisi alınacaktır.

Genel Şartlar:
- 657 Sayılı Kanunun 48. Maddesinde belirtilen şartları taşımak.
- Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan atamada ALES’den en az 70, ÖSYM tarafından yapılan KPDS sınavından veya ÜDS sınavından en az 65 veya eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

Özel Şartlar:
- Değerlendirme aşamasında lisans mezuniyet notunun hesaplanmasında 4’lük ve 5’lik not sisteminin 100’lük not sistemine dönüştürülmesinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca belirlenen dönüşüm tablosu esas alınacaktır.
- Lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere (rektörlüğe bağlı bölümler dahil) başvuracak öğretim görevlisi adaylarında en az yüksek lisans mezunu veya lisans mezunu olmak şartıyla en az alanında on yıl tecrübeli olmak,
- Yabancı Dil koşullarında İngilizce Dili geçerli olacaktır.

Muafiyet:
· Doktorasını tamamlamış olanlar,
· Bu Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar,
· Yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvuruda bulunanlar,
—Merkezi sınav (ALES)’den muaftır.

Müracaatta İstenen Belgeler:
1- Başvurdukları Bölüm/Anabilim Dalı, ilan tarihi ve son başvuru tarihi, yazışma adresleri ve telefon numaralarını belirten dilekçe
2- Özgeçmiş
3- Merkezi Sınav (ALES) belgesi fotokopisi
4- Yabancı dil belgesi (KPDS veya ÜDS’den en az 65 puan veya eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan aldığına ilişkin belge)
5- Onaylı diploma fotokopileri (lisans, yüksek lisans, doktora)
6- Lisans transkripti (Resmi)
7- Nüfus cüzdan fotokopisi
8- Vesikalık fotoğraf (son altı ay içerisinde çekilmiş)
Başvurular ilgili birime, şahsen veya posta ile yapılmalıdır.(Süresi içinde yapılmayan başvurular eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar kurumumuza ulaşmış olması gerekmektedir.)

Duyurulur.