• Üniversite Adı İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 27 Aralık 2011
 • Son Başvuru Tarihi 10 Ocak 2012
 • Ön Değerlendirme Tarihi 12 Ocak 2012
 • Giriş Sınav Tarihi 13 Ocak 2012
 • Sonuç Açıklama Tarihi 16 Ocak 2012
 • Kadro Derecesi

Hukuk Fakültesi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünden lisans mezun olmuş olmak.

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku anabilim dalı için, 2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca Araştırma Görevlisi alınacaktır.

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ İÇİN ARANAN ŞARTLAR:
-657 Sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.
-35 yaşından gün almamış olmak,
-Başvurulan alan türünde ALES’ten en az 70 puan almış olmak,(Doktorasını tamamlamış olanlar yükseköğrenim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış olanlarda ALES şartı aranmaz)
- KPDS/ÜDS İngilizce sınavından 100 üzerinden en az 80 puan veya eşdeğerliği Yükseköğrenim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan ve üzeri bir puan almış olmak veya tamamen İngilizce eğitim ve öğretim yapan yükseköğrenim kurumundan alınmış bir lisans veya doktora diplomasına sahip olmak,
-Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması zorunludur.

BAŞVURU ŞEKLİ VE EKLENECEK BELGELER
Başvurular şahsen veya e-posta yoluyla Üniversitemiz İnsan Kaynaklarına son başvuru tarihine kadar yapılmalıdır. Başvuru tarihi sonuna kadar başvurusu ulaşmayan adayaların ve eksik belgesi olan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

1-Başvurulan kadroyu ve iletişim bilgilerini belirten Başvuru Dilekçesi
2- Özgeçmiş
3-Onaylı Nüfus cüzdanı sureti
4-Bir adet fotoğraf(Son altı ay içinde çekilmiş)
4-ALES Belgesi
5-KPDS/ÜDS belgesi veya eşdeğerliği Yükseköğrenim Kurulunca kabul edilen İngilizce sınavından almış oldukları puanı belirten belge(Aslı, onaylı forokopisi ve ya internet çıktısı) veya tamamen İngilizce eğitim - öğretim yapan yükseköğrenim kurumundan alınmış bir lisans veya doktora diplaması
6-Öğrenim belgeleri
7-Erkek adayların askerlik durumunu gösteren belge

Başvuru için iletişim bilgilerine www.sehir.edu.tr adresinden ulaşılabilir.