• Üniversite Adı İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı HUKUK FAKULTESİ
 • Bölüm Adı ÖZEL HUKUK
 • Anabilim Dalı MEDENİ HUKUK
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 27 Aralık 2011
 • Son Başvuru Tarihi 10 Ocak 2012
 • Ön Değerlendirme Tarihi 13 Ocak 2012
 • Giriş Sınav Tarihi 18 Ocak 2012
 • Sonuç Açıklama Tarihi 20 Ocak 2012
 • Kadro Derecesi 4

Özel Hukuk Alanında Yüksek Lisans Yapıyor Olmak.

Üniversitemiz Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bölümü Medeni Hukuk Anabilim Dalı’na 2547 Sayılı Kanun ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca Araştırma Görevlisi alınacaktır.

BAŞVURULARDA GENEL ŞARTLAR
- 657 Sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.
- Başvurularda merkezi sınavdan (ALES) (atama yapılacak programın lisans / önlisans eğitimine hangi alanda öğrenci alınıyorsa o alanda) en az 70 puan, (Doktorasını tamamlamış olanlar, Meslek Yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacaklar, 31.07.2008 tarihinde yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılanlar merkezi sınavdan (ALES) muaftır), Meslek Yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.
- Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.
- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gereklidir.
MUAFİYET
Doktorasını tamamlamış olanlar, 29/6/2009 tarihli ve 2009/15153 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği hükümlerine göre uzmanlık eğitimini tamamlayanlar, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacaklar, bu yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında, merkezi sınav; Öğretim Üyesi Yetiştirme Projesi kapsamında, Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı ile belirlenen araştırma görevlisi kontenjanlarına yapılacak başvurular ile meslek yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularında ise yabancı dil şartı aranmaz.
ÖZEL ŞARTLAR
- ÜDS/KPDS veya eşdeğer sınavlardan (İngilizce) en az 70 puan almış olmak.
- Özel Hukuk Alanında Yüksek Lisans Yapıyor Olmak.

BAŞVURU ŞEKLİ VE EKLENECEK BELGELER
Araştırma Görevlisi kadrosuna başvurularda adaylar başvuru genel ve özel şartlarına göre aşağıdaki belgeleri dilekçelerine eklemeleri gerekmektedir.
Adaylar başvurularını başvurdukları bölüm/anabilim dalını belirten dilekçeleri (açık adres ve telefon numarası) ile İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi adresine şahsen veya posta ile (D-100 Karayolu Merdivenköy Mevkii No:6/1 Göztepe/Kadıköy/İSTANBUL) yapabileceklerdir.
Dilekçeleri ekine;
- Özgeçmiş,
- Nüfus cüzdan fotokopisi (ONAYLI),
- Fotoğraf (1 adet) (son altı ay içerisinde çekilmiş),
- Merkezi Sınavı belgesi (ALES),
- Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS) puanını gösterir belge veya eş değerliği kabul edilen bir sınavdan almış olduklarını puanı gösteren belge,
- Lisans not ortalaması gösterir belge (TranYasakKelime) Resmi-ONAYLI,
- Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecilli veya muaf olduğunu belirten belge,
- Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora diplomaları (ONAYLI) ile birlikte var ise ilgili alandaki bilimsel çalışmalarını kapsayan dosyayı vereceklerdir.
Posta ile yapılacak başvurularda gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
Ön değerlendirme sonuçları ve kesin sonuçlar Üniversitemiz web adresinde yayınlanacak olup bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.