• Üniversite Adı EGE ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı TIP FAKÜLTESİ
 • Bölüm Adı DAHİLİ TIP BİLİMLERİ
 • Anabilim Dalı NÜKLEER TIP
 • Kadro Tipi Uzman
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 27 Aralık 2011
 • Son Başvuru Tarihi 12 Ocak 2012
 • Ön Değerlendirme Tarihi 16 Ocak 2012
 • Giriş Sınav Tarihi 20 Ocak 2012
 • Sonuç Açıklama Tarihi 23 Ocak 2012
 • Kadro Derecesi 5

Nükleer Tıp uzmanı olmak.

EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
DUYURU

Üniversitemize bağlı birimlere, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 31.07.2008 tarih ve 26953 – 19.09.2009 tarih ve 27354 sayılı Resmi Gazetelerde yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca açıktan veya naklen Uzman alınacaktır.

Müracaatta İstenen Belgeler ;
İlan edilen kadrolara başvurmak isteyen adaylar;
- Başvuru Dilekçesi ,
- İş Talep Formu, (http://www.personeldb.ege.edu.tr/ind...90&cat=details)
- Özgeçmiş,
- Lisans Mezuniyet Belgesi,
- Lisans Transkript Belgesi,
- Yabancı Dil Belgesi,
- 1 adet Vesikalık Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş),
- İlan edilen kadroya bağlı olarak yüksek lisans veya doktora belgesi örneği,
- Tecrübe Belgesi ile birlikte ilgili birimlere ilan süresi içerisinde şahsen veya posta yoluyla başvurulabilir. (Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli dosyalar ile yapılan başvurular ve postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır
* Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması şarttır.
* İnternet üzerinden yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
* Başvurular müracaat edilen kadronun bulunduğu Fakülte Dekanlıklarına / Yüksekokul ve Enstitü Müdürlüklerine yapılacaktır.
* Ön değerlendirme ve Giriş Sınav sonuçları http://www.ege.edu.tr adresinde yukarıda belirtilen tarihlerde yayınlanacaktır