• Üniversite Adı KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı Fen-Edebiyat Fakültesi
 • Bölüm Adı Enformasyon Teknolojileri
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Okutman
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 26.Ara.11
 • Son Başvuru Tarihi 09.Oca.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 13.Oca.12
 • Giriş Sınav Tarihi 18.Oca.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 23.Oca.12
 • Kadro Derecesi


2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 31.07. 2008 tarihli Resmi gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen Veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik uyarınca Kadir Has Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Enformasyon Teknolojileri Bölümünde görevlendirilmek üzere 1 Okutman alınacaktır.


Aranan Koşullar
1. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 31.07. 2008 tarihli Resmi gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen Veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik” te yer alan genel ve özel koşulları taşıyor olmak, 2. Doktora ve Yüksek Lisans derecelerini Enformasyon Teknolojileri alanında tamamlamış olmak.3. Veri tabanı sistemleri, yönetim bilişim sistemleri ve bilgi yönetimi alanlarında dersler verebilmek
4. En az 2 yıl yüksek öğrenim kurumlarında çalışmış olmak veya 10 yıl Enformasyon Teknolojileri sektöründe tecrübesi bulunmak,
Başvuruda İstenen Belgeler
1. Başvuru Dilekçesi,
2. Özgeçmiş,
3. 2 adet fotoğraf
4. Öğrenim Belgeleri (Diplomalar, transkript, Yabancı Yükseköğretim Kurumu mezunlarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belge)

5. KPDS (ÜDS) den en az 80 puan almak veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak
6. Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge.


Başvuru Yeri
Kadir Has Üniversitesi Kadir Has Kampusü Fen-Edebiyat Fakültesi, Cibali /İSTANBUL adresine şahsen ya da posta yolu ile başvuruda bulunulacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik başvurular dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığına ulaşmış olması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.