• Üniversite Adı HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı EDEBİYAT FAKÜLTESİ
 • Bölüm Adı FELSEFE
 • Anabilim Dalı FELSEFE
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 26.Ara.11
 • Son Başvuru Tarihi 09.Oca.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 13.Oca.12
 • Giriş Sınav Tarihi 11.Oca.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 17.Oca.12
 • Kadro Derecesi 5

Felsefe Bölümü Lisans mezunu olmak, ALES’ten en az 70 puan almış, KPDS/ÜDS veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan yüksek lisans öğrencileri için en az 60, doktora öğrencileri için en az 70 puan almış ve alanında lisansüstü programa kayıtlı olmak,

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz birimlerinde boş bulunan Öğretim elemanı kadrolarına 31.07.2008 gün ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Öğretim Üyesi dışındaki Öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan atamalarda uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslar hakkındaki yönetmelik ile bu yönetmelikte değişiklik yapan 19.09.2009 gün ve 27354 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yönetmelik hükümleri ve Üniversitemiz Senatosunca belirlenen kriterleri taşıyanlar arasından ilk defa, açıktan, naklen atama yoluyla personel alınacak olup, müracaatlar ilgili birime istenen belgelerle birlikte şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.

ATAMA MADDESİ: 50/d

Adayların ilan edilen kadro derecesine atanabilme için gerekli yasal şartları taşımaları gerekmektedir

Duyurulur.