• Üniversite Adı CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı SUŞEHRİ TİMUR KARABAL M.Y.O.
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Öğretim Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 26.Ara.11
 • Son Başvuru Tarihi 09.Oca.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 11.Oca.12
 • Giriş Sınav Tarihi 13.Oca.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 16.Oca.12
 • Kadro Derecesi 5

Bankacılık Finans Bölümü İçin; İlgili Fakülte ve Yüksekokulların Maliye, İktisat Bölümü veya Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü mezunu olmak

Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğünden

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere 2547 Sayılı Kanun ve 31/07/2008 tarih ve 26953 sayılı Resmî Gazete’de Yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alınacaktır. Güzel Sanatlar Fakültesi ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine alınacak araştırma görevlileri 2547 sayılı Kanunun 33/a maddesine göre diğer araştırma görevlileri 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesine göre alınacaktır. Başvurular ilgili birimlere ( Fakülte, Enstitü ve Meslek Yüksekokulu ) şahsen yapılacaktır. Adayların yanlış beyanda bulunmaları hâlinde yapılan işlemler geçersiz sayılacaktır. Ön değerlendirme ve kesin sonuçlar Üniversitemiz WEB sitesinde (www.cumhuriyet.edu.tr) yayımlanacak ve bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacak ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

BAŞVURU ŞEKLİ VE İSTENEN BELGELER1. Dilekçe (Başvurulan anabilim/anasanat dalı /Bölüm ve Program , Adı Soyadı ,Yazışma Adresi ve Telefon Numarası açıkça belirtilecektir.)

2. Öz geçmiş.
3. Erkek adaylar için askerlik durumlarını gösteren belge.
4. Nüfus cüzdanı fotokopisi.
5. Diploma veya geçici mezuniyet belgesi noter onaylı sureti ve mezuniyet transkriptleri (yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belge).

6. Bir adet fotoğraf (4,5x6 cm. ebadında vesikalık fotoğraf)
7. ALES Belgesi.
8. Yabancı Dil Belgesi (KPDS, ÜDS veya eşdeğerliliği).( MYO’lar İçin başvurularda istenmiyor)
9. Belirtilen kadro dereceleri itibarıyla atanabilecek durumda olmak.

10. Hâlen bir kamu kurumunda çalışanlar veya ayrılmış olanlar için hizmet cetveli

11. Varsa yayımlanmış veya yayımlanacak çalışmalarının örnekleri.

12. Meslek Yüksekokullarına alınacak öğretim görevlileri için; mezuniyetten sonra 2 yıl çalışmışlığını gösterir SGK onaylı Hizmet Döküm Belgesi (Yüksek lisans mezunları hariç)Not: Tüm belgelerin asılları sınavın kazanılması durumunda ibraz edilmek zorundadır.