• Üniversite Adı ATILIM ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı İşletme Fakültesi
 • Bölüm Adı İktisat
 • Anabilim Dalı İktisat Teorisi
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 2
 • Duyuru Başlama Tarihi 26.Ara.11
 • Son Başvuru Tarihi 09.Oca.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 16.Oca.12
 • Giriş Sınav Tarihi 18.Oca.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 23.Oca.12
 • Kadro Derecesi

İktisat Bölümü mezunu ve iktisat ve iktisat ile bağlantılı alanlarda lisansüstü öğrenim yapıyor olmak

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun ile ”Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca araştırma görevlleri alınacaktır.

Atılım Üniversitesi
İşletme Fakültesi
İktisat Bölümü-İktisat Teorisi Anabilim Dalına

Başvuru Koşulları

a) İktisat Bölümü mezunu ve iktisat ve iktisat ile bağlantılı alanlarda lisansüstü öğrenim yapıyor olmak
b) ALES’den en az 70 puan almış olmak, (Doktora derecesine sahip olanlar merkezi sınavdan muaftırlar).

c)Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak.

d)Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 70 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,(Atılım Üniversitesi 22.04.2011 gün ve 03 Sayılı Senato Kararı).

Adaylar özgeçmişlerini şahsen veya e-posta (gergen@atilim.edu.tr) yoluyla ileterek başvurularını yapabilirler. Tel: 0 312 586 86 18