• Üniversite Adı YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı ORTODONTİ
 • Kadro Tipi Öğretim Görevlisi
 • Kadro Sayısı 3
 • Duyuru Başlama Tarihi 19.Ara.11
 • Son Başvuru Tarihi 02.Oca.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 03.Oca.12
 • Giriş Sınav Tarihi 04.Oca.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 05.Oca.12
 • Kadro Derecesi

Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada ALES’den en az 70 puan almış olmak

T.C.YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinde görevlendirilmek üzere 31.07.2008 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" Hükümleri uyarınca aşağıda belirtilen Bölümde görevlendirilmek üzere Öğretim Görevlileri alınacaktır.


GİRİŞ SINAV TARİHİ ve SAATİ : 04.01.2012 - SAAT: 10.00

SINAV YERİ : DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

SINAV SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ : 05.01.2012BAŞVURU ŞARTLARI:GENEL ŞARTLAR:


– Bu yönetmelik kapsamındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda genel olarak;

( 1) Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada ALES’den en az 70 puan almış olmak şartı aranır.

(2) Yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlarda bu Yönetmeliğe tabi öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılacak atamalarda aranacak Dil Puanında Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim - Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır. Yönetmelik madde: 7 ( Değişik :RG- 28/06/2009 -27272)BAŞVURU İŞLEMLERİ :


1 – Başvuru dilekçesi,

2- Nüfus cüzdanı fotokopisi,

3- 1 adet fotoğraf,

4- Özgeçmiş,

5- Lisans mezuniyet belgesinin noter onaylı sureti, (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.)

6- Lisans not ortalamasını gösterir transkript,

7- ALES ve Yabancı Dil belgelerinin aslı veya noter onaylı fotokopileri,

8- Erkek adaylar için Askerlik Terhis Belgesi,


BAŞVURU ŞEKLİ:- Başvuru süresi bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gündür.Süresi içinde yapılmayan başvurulardan, eksik belgeli başvurulardan Üniversitemiz sorumlu değildir.-Müracaatlar şahsen/posta yoluyla veya www.7tepedis.com (hızlı erişim bölümü) internet adresine yapılacaktır.-Sonuçlar Fakültemizin www.7tepedis.com (ana sayfa haber bölümü) internet adresinde ilan edilecektir.MUAFİYET :Doktorasını tamamlamış olanlar, 31.07.2008 tarihinine kadar Yükseköğretim Kurumlarında bu kadro ünvanlarında çalışmakta olanlar ile Yükseköğretim Kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları Yükseköğretim Kurumlarında veya başka Yükseköğretim Kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında, merkezi sınavdan (ALES) muaftır.