• Üniversite Adı ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı REKTÖRLÜK
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Okutman
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 22.Ara.11
 • Son Başvuru Tarihi 05.Oca.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 09.Oca.12
 • Giriş Sınav Tarihi 12.Oca.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 16.Oca.12
 • Kadro Derecesi 6

Rekt.Bağ.Böl.Bşk. - Güzel Sanatlar Bölüm Başkanlığı - Devlet Konservatuvarı veya Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümünde Yüksek Lisans ve Sanatta Yeterlilik Yapmış, En Az 5 Yıl Üniversitede Çalışmış Olmak.

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı kadrolarına Naklen Veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca listede unvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Elemanları alınacaktır.Adayların başvurdukları kadroya kadro derecesi bakımından atama şartlarını taşımaları, Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmaması ve Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.Duyurulur.

BAŞVURULAR

Rektörlük Uzman kadrosu başvuruları Personel Daire Başkanlığına, diğer kadrolar ilgili birimlerin Dekanlıkları ile Müdürlüklerine yapılacaktır. Adayların ilgili birimlere şahsen veya posta yolu ile başvurmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurulardaki gecikmeler ile eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır.BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

- Dilekçe

- Fotoğraf (2 adet )

- Özgeçmiş (1 adet)

- Nüfus Cüzdanı onaylı fotokopisi (2 adet)

- Lisans/Lisansüstü diploma onaylı fotokopisi (2 adet)

- Mezuniyet notunu belirten lisans transkripti onaylı fotokopisi (2 adet)

- Yabancı Dil Belgesi (2 adet) (*)

- ALES Belgesi veya akademik kadroda çalıştığını gösteren belge (2 adet)

- Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge

- Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.)

- Alanlarında tecrübe belgesi (*)

- İlgili Enstitünün başvurulan anabilim/bilim dalı lisansüstü öğrencisi olduğunu gösteren belge (*)

(*) İstenen Birim ve Ünvanlar İçin.

Not: İnternet üzerinden yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.