• Üniversite Adı TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ
 • Bölüm Adı Tarih
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Öğretim Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 20.Ara.11
 • Son Başvuru Tarihi 03.Oca.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 04.Oca.12
 • Giriş Sınav Tarihi 05.Oca.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 06.Oca.12
 • Kadro Derecesi

Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalında doktora yapmış olmak. 19. ve 20.yy Osmanlı Sosyal Tarihi ve Kadın Hareketleri alanında çalışmalar yapmak.

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’ne 2547 sayılı Kanun ile ”Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca öğretim görevlisi alınacaktır.Başvuru Koşulları

a) Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalında doktora yapmış olmak. 19. ve 20.yy Osmanlı Sosyal Tarihi ve Kadın Hareketleri alanında çalışmalar yapmak.

b) Doktora derecesine sahip olanlar merkezi sınavdan muaftırlar.

c) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,

d)YÖK’ün belirlediği diğer koşulları yerine getirmek

Başvuru Şekli ve Eklenecek Belgeler
Adayların, Üniversitemiz Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığına şahsen veya posta ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan başvurularla, eksik belgeli dosyalar dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar Kurumumuza ulaşmış olması gerekmektedir.Adaylar. Başvuru dilekçelerine, Özgeçmiş (YÖK Formatında), Nüfus Cüzdan Sureti, Fotoğraf ( 2 adet), Noter Onaylı Diploma Fotokopilerive varsa Bilimsel çalışma ve Yayınlarını Kapsayan 1 (bir) Takım Dosya eklenecektir.