• Üniversite Adı TED ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı EĞİTİM FAKÜLTESİ
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 21.Ara.11
 • Son Başvuru Tarihi 04.Oca.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 09.Oca.12
 • Giriş Sınav Tarihi 12.Oca.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 17.Oca.12
 • Kadro Derecesi

Eğitim Fakültesi lisans mezunu olmak ve sınıf öğretmenliği / bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi / ilköğretim matematik öğretmenliği / fen bilgisi öğretmenliği alanlarından birinde lisansüstü öğrencisi olmak

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ İLANI

Üniversitemiz Fakültelerine, 2547 sayılı Kanunun 33. maddesi uyarınca ve "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar” hakkındaki yönetmelik hükümleri uyarınca araştırma görevlisi alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR

a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

b) Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak.

c) Başvurularda merkezi sınavdan (ALES Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) (atama yapılacak programın lisans / ön lisans eğitimine hangi alanda öğrenci alınıyorsa o alandan ) en az 70 puan almış olmak.

d) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 60 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan en az eşdeğer puan almış olmak.

e) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin, Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış olması gerekir.

f) Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notu ile yabancı dil puanının hesaplanmasında kullanılacak 4’lük not sisteminin 100’lük not sistemine eşdeğerliği, Yüksek Öğretim Kurulu kararıyla belirlenir.

ARANAN NİTELİKLER

İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalı için: Eğitim Fakültesi lisans mezunu olmak ve sınıf öğretmenliği / bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi / ilköğretim matematik öğretmenliği / fen bilgisi öğretmenliği alanlarından birinde lisansüstü öğrencisi olması şartı aranmaktadır.

BAŞVURU ŞEKLİ

(1) İlan edilen kadrolara başvuracak adayların; başvurdukları görevi ve anabilim dalını belirttikleri dilekçeleri ekinde, özgeçmiş, diploma fotokopisi, ders dökümü (transkript), İngilizce dil düzeyi için KPDS / ÜDS veya YÖK tarafından kabul edilen bir sınavdan en az eşdeğer puanı gösterir belge ve ALES belgelerinin elektronik kopyalarını,

jobs@tedu.edu.tr adresine iletmeleri gerekmektedir.

(2) Başvuru süresi ilanın yayımı tarihinden itibaren on beş gündür. Süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar kabul edilmeyecektir. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru belirtilen adrese ulaşması gerekmektedir.

Sınav takvimi aşağıda sunulmuştur:

Duyuru Başlama Tarihi : 21.12.2011

Son Başvuru Tarihi: 04.01.2012

Ön Değerlendirme Sonuçlarının Açıklanması: 09.01.2012

Giriş Sınavı Tarihi: 12.01.2012
Giriş Sınavı Sonuçlarının Açıklanması: 17.01.2012