• Üniversite Adı KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı İletişim Fakültesi
 • Bölüm Adı Yeni Medya
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Öğretim Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 19.Ara.11
 • Son Başvuru Tarihi 02.Oca.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 04.Oca.12
 • Giriş Sınav Tarihi 06.Oca.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 09.Oca.12
 • Kadro Derecesi

Doktorasını İletişim alanında yapmış, yeni medya ve görsel iletişim alanında uzman olmak.

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 31.07. 2008 tarihli Resmi gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen Veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik uyarınca Kadir Has Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Medya Bölümünde görevlendirilmek üzere 1 Öğretim Görevlisi alınacaktır.

Aranan Koşullar
1. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 31.07. 2008 tarihli Resmi gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen Veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik” te yer alan genel ve özel koşulları taşıyor olmak,

2. Doktorasını İletişim alanında yapmış, yeni medya ve görsel iletişim alanında uzman olmak.

Başvuruda İstenen Belgeler
1. Başvuru Dilekçesi,
2. Özgeçmiş,
3. 2 adet fotoğraf
4. Öğrenim Belgeleri (Diplomalar, transkript, Yabancı Yükseköğretim Kurumu mezunlarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belge)
5. KPDS (ÜDS) den en az 80 puan almak veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak
6. Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge.
Başvuru Yeri
Kadir Has Üniversitesi Kadir Has Kampusü İletişim Fakültesi, Cibali /İSTANBUL adresine şahsen ya da posta yolu ile başvuruda bulunulacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik başvurular dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar İletişim Fakültesi Dekanlığına ulaşmış olması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.