• Üniversite Adı İZMİR ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı Hukuk Fakültesi
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı Roma Hukuku
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 23.Ara.11
 • Son Başvuru Tarihi 09.Oca.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 10.Oca.12
 • Giriş Sınav Tarihi 12.Oca.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 13.Oca.12
 • Kadro Derecesi

Hukuk Fakültesi lisans mezunu olmak.

T.C İZMİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 31 Temmuz 2008 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca, aylık özlük hakları yönünden "4857 sayılı İş Kanunu"na tabi olarak öğretim elemanı alınacaktır.BAŞVURULAR :Personel Müdürlüğü’ne yapılacaktır.AÇIKLAMA:

Hukuk Fakültesi lisans mezunu olmak.GENEL ŞARTLAR

Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada ALES’den en az 70, ÖSYM tarafından yapılan KPDS veya ÜDS’den en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.
Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak.
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER ;

Başvuru Dilekçesi ve Özgeçmiş,
Mezuniyet Belgesi onaylı sureti (yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belge).

Lisans Transkript Belgesi,
ALES Belgesi ve Yabancı Dil Belgesi,
Varsa yayınlanmış ya da yayınlanacak olan bilimsel çalışmaları,
1 adet Vesikalık Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş olmalı)
Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (terhis, tecil veya muaf olduğuna gösterir belge)Başvurular şahsen veya posta aracılığı ile yapılmalıdır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili bölüme ulaşmış olması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.ADRES:

İzmir Üniversitesi Personel Müdürlüğü

Gürsel Aksel Blv. No:14 35350 Üçkuyular - İZMİR